5 huomiota asunto-osakeyhtiöiden huoneistotietojärjestelmästä

Dextilin toimitusjohtaja ja Aallon Group Oyj:n johtoryhmän jäsen Miia Sarkola kertoo Tilisanomien uusimmassa numerossa (3/2019) asunto-osakeyhtiöitä koskevasta uudesta huoneistotietojärjestelmästä. Tähän kirjoitukseen olemme koonneet tekstistä viisi huomiota.

JULKAISTU 11.06.2019

Koko kirjoituksen voit lukea myös Tilisanomien verkkosivuilta.

1. Huoneistotietojärjestelmä tiivistettynä

Huoneistotietojärjestelmä on osa asunto-osakerekisterin sähköistämiseen tähtäävää ASREK-hanketta. Asunto-osakeyhtiöillä on 3,5 vuoden siirtymäaika (1.5.2019–31.12.2022) sähköisen osakehuoneistorekisterin käyttöönotolle.

Huoneistotietojärjestelmän kautta taloyhtiö saa jatkossa tiedon osakehuoneistojen omistajanvaihdoksista. Rekisteriin kirjataan omistusta, panttausta ja erilaisia hallintarajoituksia koskevat tiedot. Sieltä löytyvät niin kohteen perustiedot kuin tiedot eri osakeryhmistäkin. Osakehuoneistorekisteriin tuodaan lähtötiedot Verohallinnolta, Väestörekisterikeskukselta ja Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH).

Tällä hetkellä kirjaaminen järjestelmään on mahdollista tehdä ainoastaan paperisena ja Maanmittauslaitoksen toimipisteessä tai asiointipalvelussa. Kehittyneempi, järjestelmäautomaatiota hyödyntävä, versio ilmoittautumisesta on luvassa vielä vuoden 2019 loppuun mennessä.

2. Huoneistotietojärjestelmän hyödyt

Nopeampaa ja helpompaa asuntokauppaa. Sähköistä kaupankäyntijärjestelmää voidaan hyödyntää asuntokaupassa.

Osakeluettelo pysyy ajan tasalla. Kaikkien osakkaiden ajantasaiset osoitetiedot löytyvät helposti huoneistotietojärjestelmästä. Tämä koskee myös uusia osakkaita, joiden on jatkossa pakko rekisteröidä omistuksensa kaupantekohetkellä.

Yhtiökokouskutsuihin liittyvä selvittely jää pois. Rekisterin avulla voidaan todeta osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja selvittää, miten yhtiökokouskutsu voidaan lähettää osakkaalle. Entisen kaltainen omistajatarkistus tarvitaan enää vain sellaisten huoneistojen osalta, joille osakekirjan mitätöintiä ei ole vielä suoritettu.

Osakkeenomistajalla on aina pääsy omiin tietoihinsa. Osakehuoneistorekisteriin kirjatun osakkeenomistajan ei jatkossa tarvitse huolehtia osakekirjan säilyttämisestä ja omat omistuksensa voi aina tarkistaa kirjautumalla rekisteriin.

3. Huoneistotietojärjestelmään siirtyminen

Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan jatkossa suoraan huoneistotietojärjestelmään – järjestelmän käyttö alkoi uusien asunto-osakeyhtiöiden osalta jo 7.2.2019. Vanhempien yhtiöiden tulee siirtyä huoneistojärjestelmään oma-aloitteisesti 21.12.2022 mennessä.

Käytännössä huoneistotietojärjestelmään siirrytään siten, että ensin taloyhtiö siirtää osakeluettelonsa sähköiseksi, minkä jälkeen osakkeenomistajia ohjeistetaan siirtämään osakekirjansa sähköiseen rekisteriin ja mitätöimään paperiset osakekirjansa. Edellä mainittu 3,5 vuoden siirtymäaika koskee nimenomaan osakehuoneistojen tietojen viemistä huoneistotietojärjestelmään ja sähköisen osake-huoneistorekisterin käyttöönottoa. Osakkeenomistajilla puolestaan on kymmenen vuotta aikaa siirtää osakekirjansa rekisteriin ja mitätöidä vanhat osakekirjansa. Omistusoikeuden rekisteröinti on maksullista.

4. Vaikutukset isännöitsijöille, taloyhtiöille ja yksittäisille osakkeenomistajille

Jatkossa yhtiöjärjestyksen muutokset tehdään ensin sähköisesti PRH:een, josta tieto sitten siirtyy osakehuoneistorekisteriin – poikkeuksena kuitenkin 1.1.2019 jälkeen perustettuihin yhtiöihin syntyvät uudet osakeryhmät, jotka on ilmoitettava suoraan osakehuoneistorekisteriin.

Huoneistotietojärjestelmän myötä isännöitsijäntodistuksella on jatkossa kerrottava, 1) milloin osakeluettelon ylläpito on siirrettyä Maanmittauslaitokselle ja 2) onko kyseessä olevan huoneiston osakekirjasta luovuttu.

Osakkeenomistajille muutos näkyy siten, että uuden omistajan on haettava kirjausta aina, kun osake luovutetaan edelleen. Rekisteröinti on siis pakollista. Jos osakekirjoja ei ole mitätöity ennen omistajanvaihdosta, on uusi omistaja myös velvoitettu mitätöimään osakekirjan.

5. Paperiset osakekirjat pysyvät rinnalla vielä vuosia

Koska osakkeenomistajilla on kymmenen vuotta aikaa siirtää osakekirjat rekisteriin ja mitätöidä vanhat osakekirjat, tulee asuntokaupassa olemaan vielä pitkään rinnakkaisia menettelytapoja. Asuntokauppoja suunnittelevien henkilöiden ja esimerkiksi kiinteistövälittäjien onkin hyvä pitää mielessä, että asunto-osakkeiden omistus voi jatkossa perustua joko paperiseen osakekirjaan tai sähköiseen omistajarekisteriin.

Koko kirjoituksen voit lukea myös Tilisanomien verkkosivuilta.