Dextili Akatemia

Taloushallintoala on jatkuvassa muutoksessa ja vauhti tulee kiihtymään lähivuosina. Dextili vastaa tähän haasteeseen Dextili Akatemialla – sisäisellä kehittämisen yksiköllä. Haluamme, että meillä työskentelee alan huippuosaajat, joiden osaamista vaalitaan osana jokapäiväistä arkea. Haluamme panostaa osaavaan henkilöstöön, laadukkaaseen toimintaan ja kannattavaan kasvuun.

Dextili Akatemia tarjoaa lukuisia työkaluja muuttuviin osaamistarpeisiin. Akatemian toimintaan kuuluu osaamisen kartoittaminen kolmella eri osa-alueella. Substanssiosaamisen hallinta on avainasemassa. Kartoitamme sitä säännöllisesti, jolloin saamme tarkkaa tietoa ammatillisen osaamisen tasosta aina yksilötasolta koko yrityksen tasolle. Vastataksemme kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme tarpeisiin ja taloushallinnon muuttuvaan työnkuvaan painotamme myös toimintaympäristö- ja työelämätaitoja, joiden hallintaa kartoitamme myös.

Haluamme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuden tehdä työtä riittävällä osaamisen tasolla, jolloin työnteko on mielekästä ja mukavaa. Kartoitustiedon perusteella pystymme räätälöimään jokaiselle henkilökohtaisista tarpeista lähtevän oppimispolun sopivilla oppimismenetelmillä ja -toimenpiteillä. Osaamisen hankintatavat mietimme aina tilanteen mukaan. Joskus itseopiskelu on paras keino, toisinaan taas siirrämme osaamista talon sisällä omien asiantuntijoiden kautta tai tarvittaessa hankimme kouluttajan talon ulkopuolelta. Kartoitustuloksista saamme arvokasta tietoa myös joukossamme olevista asiantuntijoista. Heidän ammattitaitonsa ylläpito ja osaamisen hyödyntäminen talon sisällä, on erittäin tärkeää meille.

Neljä kertaa vuodessa käytävät VIP-keskustelut (kehityskeskustelut) takaavat sen, että henkilöstö saa parhaan mahdollisen tuen oman osaamisensa kehittämiseen. Osaamisen kehittymistä pystytään seuraamaan pitkin vuotta ja tarvittaessa reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Yrityksemme osaaminen on kuvattu konkreettiselle tasolle osaamisympyröihin, joten osaksi joukkoamme on helppo solahtaa. Perehdytys sujuu suunnitelmallisesti ja joustavasti. Käytössä olevat osaamisen kehittämisen työkalut ovat kattavat. Panostamme paljon esimerkiksi toimiviin työohjeisiin ja tiedon jakamiseen työyhteisössä. Jokaisen työntekijän käytössä on myös sähköinen oppimisympäristömme, jonka verkkokursseille kokoamme ja lisäämme jatkuvasti itseopiskelumateriaaleja. Osaamisen kehittämisen kokonaisuutta hallinnoidaan juuri käyttöönotetulla HR-järjestelmällä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen työsuhteen tarkastelun. On innostavaa ja motivoivaa seurata itse oman työuransa kehittymistä ja taitojen karttumista. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi omien CV-tietojen tallentamisen ja VIP-keskusteluprosessin sujuvan hallinnoinnin.

Voisiko osaamisen kehittäminen olla enää helpompaa? Tule kokemaan itse!

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme tästä