Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Tämän kevään asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa päästiin hienosti kiitettävään arvosanaan. Parhaina osa-alueina korostuivat henkilöstömme palveluasenne sekä osaaminen.

JULKAISTU 03.05.2017

Työkalu palvelumme kehittämiseen

Seuraamme säännöllisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme, ja toteutimme taas vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselymme maaliskuussa 2017. Kysely lähetettiin 100 vastaanottajalle. Vastauksia tästä joukosta saatiin 24, eli vastausprosentti oli 24 %.

Tulokset esitetään asteikon 1–5 keskiarvona, asiakastyytyväisyysprosenttina sekä vertailemalla vuosien 2015–2017 keskiarvoja ja asiakastyytyväisyysprosentteja keskenään.

Asiakastyytyväisyysprosentti on laskettu edellisten vuosien tavoin ottamalla huomioon vain vastaukset, joiden arvosana on 4 tai 5 ja jakamalla saatu tulos vastauksien kokonaismäärällä. En osaa sanoa -vastauksia ei ole huomioitu keskiarvoissa.

Vastaajista 37 % oli yrittäjiä tai omistajia ja 63 % toimihenkilöitä.

Tulokset osa-alueittain:

Henkilöstömme osaamisen saamien arvosanojen keskiarvo oli 4,38 ja 96 % vastaajista oli tyytyväisiä tähän osa-alueeseen. Kahteen viime vuoteen verrattuna molemmat lukemat olivat nousseet aiempia paremmiksi.

Henkilöstömme palveluasenne arvioitiin erinomaiseksi, ja jopa 100 % asiakkaista oli siihen tyytyväisiä. Arvosanojen keskiarvo oli 4,58.

Palvelumme saatavuudessa asiakastyytyväisyysprosentti oli 96, ja nousua edellisten vuosien lukemista (2015: 87 % ja 2016: 90 %) oli selvästi tapahtunut. Arvosanojen keskiarvo oli 4,42.

Palvelun virheettömyys oli tulosten mukaan kiitettävällä tasolla keskiarvolla 4,35. Asiakastyytyväisyysprosentti oli 91.

Järjestelmien toimivuus koettiin myös kiitettävän tasoiseksi keskiarvolla 4,26. 91 % vastaajista oli tyytyväisiä tähän osa-alueeseen.

Yhteydenpito sai kyselyyn sisältyneistä osa-alueista matalimmat pisteet, keskiarvon 3,9. Vaikka suurin osa vastaajista arvioikin yhteydenpidon erinomaiseksi, myös useita hyviä ja yksi tyydyttävä arvosana mahtui mukaan. Asiakastyytyväisyysprosentti oli 65.

 

Vastaukset yhteydenottoihin arvioitiin kiitettävälle tasolle arvosanalla 4,3 ja 83 %:n asiakastyytyväisyydellä. Tällä osa-alueella nousua viime vuodesta oli tapahtunut sekä arvosanan että asiakastyytyväisyysprosentin suhteen (2016: 4,2 ja 74 %).

Kokonaistyytyväisyys nousi reiluun kiitettävään keskiarvolla 4,2. Vuonna 2015 sama lukema oli 3,9 ja vuonna 2016 4,1, joten tasaista nousua on tapahtunut koko ajan. Asiakastyytyväisyysprosentiksi saatiin 79.

 

Palaute on aina tervetullutta

Olemme erittäin iloisia saamastamme palautteesta, niin positiivisesta kuin muutosehdotuksiakin tarjoavasta. Kyselymme tarkoitus on toimia työkaluna palvelumme kehittämisessä, ja siinä vastauksista on suuri apu. Kehityskohteeksi nousi selvästi yhteydenpito. Tähän teemme toimenpiteitä, joilla varmistamme säännöllisen yhteydenpidon asiakkaisiimme.

Kiitos vielä kaikille vastaajille!