Asunto-osakkeiden osakerekisteröinti omistajanvaihdostilanteissa

Kun asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksessa tapahtuu muutoksia, tulee asianmukainen osakerekisteröinti tehdä viipymättä. Tässä blogikirjoituksessa kerromme, mitä toimenpiteitä ja asiakirjoja osakerekisteröinnissä vaaditaan.

JULKAISTU 25.01.2018

Milloin osakerekisteröinti pitää tehdä?

Osakerekisteröinti täytyy tehdä silloin, kun asunto-osakkeiden omistuksessa tapahtuu muutoksia. Asunto-osakkeen omistajanvaihdos käy aina ilmi saantokirjasta. Yleisin saantokirja on kaupan yhteydessä tehtävä kauppakirja, mutta lisäksi omistaja voi vaihtua vaihtokirjan, lahjakirjan, perinnönjakokirjan, testamentin tai osituskirjan myötä.

Kuka vastaa asunto-osakkeiden osakerekisteröinnistä?

Osakerekisteröinnissä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon merkitään muun muassa uuden osakkeenomistajan nimi ja osoite, osakekirjojen antamispäivä sekä osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden. Osakeluettelon ylläpito ja osakerekisteröinti on asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaan viime kädessä taloyhtiön hallituksen vastuulla, mutta käytännössä isännöintitoimisto on yleensä se taho, joka huolehtii osakeluettelon ylläpidosta ja siten myös osakerekisteröinnistä. Isännöintitoimiston täytyykin viipymättä merkitä uusi osakas osakeluetteloon, kun riittävän luotettava selvitys omistajanvaihdoksesta on toimitettu.

Vaikka isännöintitoimisto useimmiten vastaa osakerekisteröinnistä, on myös osakkeiden uudella omistajalla oma vastuunsa. Uuden osakkaan on nimittäin huolehdittava siitä, että omistajanvaihdoksesta toimitetaan isännöintitoimistolle selvitys osakerekisteröintiä varten. Asuntokaupoissa omistajanvaihdokseen liittyvien asiakirjojen kokoamisesta ja toimittamisesta vastaa yleensä asunnonvälittäjä. Jos kauppa kuitenkin tehdään ilman välittäjää, on selvityksen toimittaminen kokonaan uuden omistajan vastuulla.

Luotettava selvitys omistajanvaihdoksesta

Osakerekisteröintiä varten tarvitaan aina luotettava selvitys omistajanvaihdoksesta. Luotettavan selvityksen sisältöön vaikuttaa omistajanvaihdoksen syy eli se, millä saantokirjalla uusi omistaja on osakkeensa saanut. Alla on eriteltynä luotettavan selvityksen edellytykset eri saantokirjojen kohdalla.

Kauppakirja tai vaihtokirja:

 1. saantokirja (kauppa- tai vaihtokirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. ilmoitus varainsiirtoverosta joko välittäjän allekirjoituksella tai verottajan leimalla varustettuna – myös verottajan vastaanottokuittaus sähköisestä ilmoituksesta kelpaa.

Huom. Varainsiirtoverosta vapautettujen ensiasunnon ostajien täytyy toimittaa selvitys verovapaudestaan.

Perinnönjakokirja tai testamentti:

 1. saantokirja (perinnönjakokirja, testamentti)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. sukuselvitys siitä saakka, kun vainaja on täyttänyt 15 vuotta, mikäli perukirjaa ei ole maistraatissa vahvistettu
 4. ilmoitus varainsiirtoverosta, mikäli osakkeita on lunastettu pesän ulkopuolisilla varoilla.

Osituskirja:

 1. saantokirja (osituskirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 3. ilmoitus varainsiirtoverosta, mikäli osakkeita on lunastettu ositusvarallisuuteen kuulumattomilla varoilla (tasinko).

Lahjakirja:

 1. saantokirja (lahjakirja)
 2. osakekirja siirtomerkintöineen (katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja).