Dextilillä tuetaan työntekijöiden kehittymistä

Kehityskeskusteluilla on tärkeä rooli Dextilin kokonaisvaltaisessa kehitystyössä. Säännöllisten VIP-keskustelujen avulla varmistetaan niin organisaation kuin yksittäisen työntekijänkin jatkuva kehittyminen.

JULKAISTU 12.11.2018

Säännölliset keskustelut esimiehen kanssa rytmittävät vuotta

Dextilin asiakasvastuuyksikön palveluvastaava Sanna Mäkinen näkee kehityskeskustelujen (eli dextililäisittäin VIP-keskustelujen) vaikutukset merkittävinä.

– Alaisen ja lähimmän esimiehen välisillä VIP-keskusteluilla on tärkeä rooli yrityksemme vuosikellossa. Ne ovat hyviä hetkiä pysähtyä yksilötasolla miettimään, että missä mennään itselle ja organisaatiolle asetettujen tavoitteiden suhteen. Samalla voidaan antaa palautetta puolin ja toisin.

Mäkinen on osallistunut Dextilillä työskennellessään lukemattomiin VIP-keskusteluihin – niin esimiehen kuin alaisenkin roolissa. Mäkinen avaa esimiestyössä kerryttämiään käytännön oppeja LinkedInin puolella vapaasti luettavassa artikkelissa ”Olisinpa tiennyt… 5 vinkkiäni kehityskeskustelujen pitämiseen”.

Dextilillä kehittäminen ja kehittyminen ei lopu koskaan

Dextilin tavoitteena on kehittyä jatkuvasti – taloushallinto alana ja siihen liittyvät osaamisvaatimukset muuttuvat kaiken aikaa, joten jatkuva oppiminen niin organisaationa kuin yksilötasollakin on itse asiassa välttämättömyys. Kehitystyö pitää sisällään monenlaisia osa-alueita, joista osa kohdistuu koko yrityksen ja laajojen palveluyksiköiden kehittämiseen. Kolmesti vuodessa pidettävien VIP-keskustelujen avulla tähän kehitystyön kokonaiskuvaan saadaan hyvin sidottua myös työntekijöiden yksilötason kehittyminen.

– Tällaisella henkilötason keskustelulla varmistetaan kehittyminen ihan yksittäisen työntekijänkin tasolla. Jokainen työntekijä on kuitenkin oma persoonansa ja yksilönsä, joten myös kehitystyön täytyy mennä yksilötasolle. Toisaalta organisaation kannalta kahdenkeskiset VIP-keskustelut ovat oiva paikka varmistaa, että yrityksen ja yksilön kehityssuunnat tukevat toisiaan, Mäkinen pohtii.

VIP-keskusteluissa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa

Dextilin VIP-keskustelut noudattavat ennalta sovittua runkoa, millä varmistetaan se, että jokainen työntekijä pääsee sanomaan sanottavansa eri asioista.

– Käytännössä VIP-keskustelun runko perustuu valmiille kysymyksille, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen kehittymiseen, henkilökohtaiseen työhyvinvointiin ja -motivaatioon, työn kannattavuuteen ja tietenkin henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen, Mäkinen listaa.

Dextilin VIP-keskustelut ovat vahvasti sidoksissa myös Dextili Akatemian toimintaan siten, että Akatemian puolella tehdyn oppimispolun etenemistä pystytään VIP-keskusteluissa seuraamaan ja edistämään säännöllisesti.

Dextili Akatemia on Dextilin sisäisen osaamisen kehittämisen yksikkö, joka tarjoaa Dextilin henkilöstölle suunnitelmallisen mahdollisuuden oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Säännöllisten VIP-keskustelujen kautta Dextilin henkilöstölle pyritään tarjoamaan paras mahdollinen tuki osaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämiseen. Keskustelujen avulla osaamisen kehittymistä pystytään seuraamaan pitkin vuotta ja muuttuviin tilanteisiin voidaan tarvittaessa reagoida nopeallakin aikataululla.

Kiinnostaisiko sinua liittyä osaksi Dextilin alati kehittyvää työyhteisöä? Voit tutustua avoimiin työpaikkoihimme tai täyttää avoimen hakemuksen täällä.

Lue lisää:

» Dextili Akatemia – Dextilin sisäinen osaamisen kehittämisen yksikkö
» Sanna Mäkisen kirjoitus ”Olisinpa tiennyt… 5 vinkkiäni kehityskeskustelujen pitämiseen”