Henkilöstötyytyväisyys on Dextilillä hyvällä mallilla

Henkilöstö on Dextilin suurin voimavara, joka mahdollistaa asiakkaillemme kaikin puolin laadukkaan palvelun. Tänä vuonna olemme panostaneet erityisen paljon henkilöstöömme, ja se on tuottanut hyvää tulosta.

JULKAISTU 15.06.2017

Parannusta joka osa-alueella

Tämän vuoden kehittämisteemana Dextilillä ovat olleet henkilöstöasiat. Toukokuussa toteuttamamme henkilöstöhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat, että panostaminen on selvästi tuottanut tulosta. Viime vuoden vastaavan kyselyn tuloksiin verrattuna parannusta oli tapahtunut joka ikisellä osa-alueella.

Kysely koostui seuraavista viidestä osa-alueesta:

1. Johto


Kokonaistyytyväisyys johtoon oli 79,51 %, ja parannusta edellisvuoden lukemaan oli 16,26 prosenttiyksikköä. Suurin parannus oli tulosten mukaan tapahtunut henkilöstön tasapuolisissa kehittymismahdollisuuksissa. Sen suhteen prosentit nousivat viime vuoden 41 %:sta 76 %:iin.

2. Esimiestyöskentely yksikössäni


Esimiestyöskentelyyn omassa yksikössään tyytyväisiä oli 83,73 %, hieman yli 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten tulos parani väittämän Esimieheni tekee työssäni tarvittavat päätökset ripeästi kohdalla, jossa samaa mieltä oli 89 % vastaajista (viime vuoden tulos 64 %).

3. Yleinen työtyytyväisyys


Yleisen työtyytyväisyyden suhteen kokonaistyytyväisyys pysyi lähellä viime vuoden lukemaa: tänä vuonna tulos oli 77,84 % ja viime vuonna 75 %. Pientä kehitystä kuitenkin oli tälläkin saralla tapahtunut. Eniten nousua tapahtui kohdassa Olen ylpeä työpaikastani, jossa samaa mieltä olevien määrä kasvoi viime vuoden 55 %:sta 76 %:iin.

4. Yksiköiden välinen yhteistyö


Yhteistyö yksiköiden välillä arvioitiin 12,68 prosenttiyksikköä paremmaksi kuin viime vuonna kokonaistyytyväisyyden ollessa nyt 75,68 %. Selkein parannus havaittiin palvelutiimien joustavassa toiminnassa eri yksiköiden välillä, jonka osalta prosentit nousivat viimevuotisesta 50:stä 67:ään.

5. Tiimityö ja työtoverit


Kaikkein parhaat tulokset saatiin tiimityö ja työtoverit -osiossa. Kokonaistyytyväisyys oli 93,37 %, vielä viimevuotista 90,7 %:a hiukan parempi. Suurin parannus viime vuoteen verrattuna oli väittämän Työtoverini suhtautuvat kritiikkiin hyvin, eivätkä ota sitä henkilökohtaisesti tuloksissa, jotka olivat nousseet 70 %:sta 87 %:iin. Tulos kuvastaa ehkä osaltaan sitä, miten henkilöstönkin motivaatio jatkuvaan kehittymiseen työssä on parantunut.

Parannusehdotukset 

Henkilöstöltä saatiin myös kehitysehdotuksia seuraaviin asioihin:

– Palautteenanto

– Tavoitteiden selkeys sekä niiden jalkauttaminen

– Työn stressaavuus (aikataulut, työmäärä)

– Yksiköiden välisen yhteistyön tehostaminen

– Palkitseminen (työpanoksen huomiointi)

Kyselyn tuloksia käydään läpi yleisellä tasolla sekä palveluyksikkökohtaisesti miettien parannusehdotuksiin vastaavia kehitysmahdollisuuksia. Olemme kehittymisessä hyvällä tiellä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.