KILAlta lausunto perustajaurakoinnin yleisohjeeseen – osatulouttaminen sittenkin sallittua

Kirjanpitolautakunta (KILA) on päivittänyt erillisellä lausunnollaan (1985/23.05.2018) vuosi sitten julkaisemaansa yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Lausunnon taustalla on muun muassa Dextilin KILAlle lähettämä lausuntapyyntö.

JULKAISTU 05.07.2018

Lausunnolla merkittäviä vaikutuksia perustajaurakointiin

KILAn lausunto (1985/23.05.2018) muuttaa merkittävästi vuonna 2017 annetun perustajaurakoinnin yleisohjeen tulkintaa. KILAn julkaisema lausunto koskee nimenomaan perustajaurakoinnin osatulouttamista. Dextili teki KILAlle lausuntapyynnön yleisohjeeseen liittyen ja on siten ollut vahvasti edistämässä nyt julkaistua lausuntoa.

Vuosi sitten julkaistussa yleisohjeessa osatuloutusmenettely rajattiin yleisen tulkinnan mukaan pois hyvän kirjanpitotavan vastaisena toimintana. Osatuloutusmenettely oli mahdollistanut pitkän valmistusajan projektien kirjaamisen tuloksi pienemmissä erissä. Aiemmin rakentamisen katetta saatiin siis tuloutettua pikkuhiljaa, jolloin yrityksen tilinpäätösten perusteella nähtiin suuntaa, johon oltiin menossa. Viime vuonna julkaistua yleisohjetta tulkittiin siten, että projektit oli kirjattava tuloslaskelmaan vasta silloin, kun koko projekti on valmis ja luovutettu tilaajalle. Nyt annetun lausunnon mukaan KILA kuitenkin jatkossa sallii osatulouttamisen.

Muutoksella on merkittäviä vaikutuksia perustajaurakoinnin tilinpäätöksen tekemiseen. Nyt käytännössä palataan osatulouttamisen osalta aikaan ennen KILAn uusinta yleisohjetta eli osatuloutusta voidaan hyödyntää pidempiaikaisten projektien tulouttamiseen osissa. Lisäksi lausunto sallii kirjanpidossa uudenlaisen tuloutusmenettelyn, joka vastaa nykyistä verotusmenettelyä. Näin ollen ei voi enää käydä niin, että esimerkiksi pienemmillä rakennusliikkeillä ei näkyisi osatuloutuksesta luopumisen takia jonain vuonna tuloslaskelmassa ollenkaan tuloja.

Dextilillä rakennusalan tilinpäätösten uusin tieto hallinnassa

Rakennusalaan erikoistuneena taloushallinnon asiantuntijana Dextili valmentaa ja kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti alan uuteen tietoon. Meillä on paljon henkilöstöä, joka hallitsee monipuolisesti rakennusalan erittäin haastavat koukerot. Erityisesti osatulouttaminen on hyvin vaativa asia, joka edellyttää kirjanpitäjältä vankkaa ammattitaitoa.

KILAn uuden lausunnon myötä tulemme päivittämään perustajaurakointia harjoittaville urakoitsijoille suunnatun oppaamme muuttuneen tulkinnan mukaiseksi. Julkaisemme päivitetyn oppaan myöhemmin sivuillamme ja uutisoimme siitä täällä Ajankohtaista-osiossa.

Yleisohje perustajaurakoinnin käsittelyyn tilinpäätöksessä

Perustajaurakoinnin käsittelyä tilinpäätöksessä koskeva uusi yleisohje julkaistiin 5.6.2017. Yleisohjeen uusimisen tärkeänä kimmokkeena oli ohjeistuksen yhtenäistäminen EU-lainsäädännön ja standardien sekä myös verotuksen kanssa. Aiempi kirjanpitolautakunnan yleisohje oli annettu vuonna 2006. KILAn yleisohje perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä on otettava huomioon rakennusalan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Lue lisää:

Tutustu Dextilin rakennusalan taloushallinnon palveluihin
Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä, yleisohje (KILA)
KILAn antama lausunto (1985/23.05.2018) yleisohjeeseen (KILA)