Miten valita rakennusalan taloushallinnon järjestelmä?

Rakennusala asettaa täysin omanlaisenaan toimialanaan erityisvaatimuksia myös taloushallinnon järjestelmälle. Mitä järjestelmän valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

JULKAISTU 27.11.2018

Rakennusalan taloushallinnolta vaaditaan paljon

Rakennusala on monessakin mielessä poikkeuksellinen toimiala. Alan viranomaisvalvonta on tarkkaa ja erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia löytyy runsaasti. Lisäksi työt ovat luonteeltaan projektimaisia ja yksittäisen rakennusprojektin kokoluokka voi olla todella suuri. Miten nämä asiat voidaan ottaa huomioon taloushallinnossa ja erityisesti rakennusalan taloushallinnon järjestelmän ominaisuuksissa? Lähdimme ottamaan näistä selvää yhdessä EVRY Finlandin myyntipäällikkö Tuomo Pitkäsen kanssa.

EVRY Finland on toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistunut yritys – ja pitkäaikainen Dextilin kumppani. Monilla Dextilin rakennusalan asiakkailla on käytössään nimenomaan EVRYn rakennustoimialalle kehittämä Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmä.

”Taloushallinto on yksi osa rakennustoimialan yrityksen toiminnanohjausta”

Taloushallinnon järjestelmillä tai taloushallinto-ohjelmistoilla tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkia niitä työkaluja, joita hyödynnetään taloushallinnossa. Kirjanpito on yksi osa tätä taloushallinnon palettia, mutta toki siihen kuuluu paljon muutakin, kuten esimerkiksi kustannusseurantaa, raportointia ja tilinpäätöksen tekemistä.

Markkinoilla olevien taloushallinnon järjestelmien ja ohjelmistojen kirjo on laaja. Jos yritys haluaa kevyen ja yksinkertaisen, mutta muusta liiketoiminnastaan melko lailla irrallisen järjestelmän, niin valikoimaa löytyy todella runsaasti. Monesti on kuitenkin liiketoiminnan johtamisen ja tuloksen tekemisen näkökulmasta järkevämpää integroida rakennusalan taloushallinnon järjestelmä osaksi muuta liiketoimintaa. Tällöin kysymys ei ole niinkään pelkän taloushallinnon järjestelmän hankinnasta, vaan kokonaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP), jonka yksi osa taloushallinnon järjestelmä on.

”Taloushallinto on yksi osa rakennustoimialan yrityksen toiminnanohjausta. Se on erittäin tärkeässä roolissa siinä mielessä, että sen kautta syötetään tietoa muun toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin liittyen”, Pitkänen kertoo.

Rakennusalan taloushallinnon järjestelmä
Rakennusalan taloushallinnon järjestelmä kannattaa integroida osaksi muuta liiketoimintaa.

Rakennusalan taloushallinnon järjestelmältä vaaditaan integroitavuutta

Rakennusalalla toimivan yrityksen ei totta puhuen kannata lähteä miettimään taloushallinnon järjestelmän hankintaa muusta liiketoiminnastaan irrallisena osana. Ennemminkin asiaa kannattaa lähestyä niin, että yritys hankkii oman liiketoimintansa kannalta parhaan mahdollisen toiminnanohjausjärjestelmän, jonka mukaan sitten valitaan tähän kokonaisuuteen näppärästi integroituva taloushallinnon järjestelmä.

Ensisijainen vaatimus rakennusalan taloushallinnon järjestelmälle on näin ollen integroitavuus yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään ja johtamisen prosesseihin.

”Rakennusalan yritys tarvitsee taloushallinnosta lähdetietoa oman toimintansa seurantaa ja johtamista varten. On siis tärkeää, että taloushallinto ja sen tuottama tieto on liitettävissä erilaisiin työmaajärjestelmiin”, Pitkänen perustelee.

Jos rakennusalan taloushallinnon järjestelmä ei ole integroitu toiminnanohjausjärjestelmään, ei taloushallinnon tuottama tieto tavoita projektien ja työmaiden johtamisesta vastaavia tahoja riittävän nopeasti.

”Rakennusyritys elää reaaliaikaisuudella ja sillä, että koko ajan on nähtävissä miten tuotannon puolella menee. Jos taloushallinnosta tulee tieto jälkijunassa, niin yhden työmaan aikana ei välttämättä ehdi selvitä mikä osa-alue tuottaa tappiota ja siten työmaalla ei ehditä tekemään tarvittavia korjausliikkeitä”, Pitkänen jatkaa.

Taloushallinnon järjestelmä rakennusalalle
Toimiva taloushallinto tuottaa reaaliaikaista tietoa työmaalle.

Taloushallinnon järjestelmä ei toimi ilman taloushallinnon ammattilaisia

Rakennusalan taloushallinnon järjestelmä itsessään ei vielä takaa toimivaa kirjanpitoa, johtamista edistävää tiedonsyöttöä tai nappiin mennyttä tilinpäätöstä. Tämä kaikki on hyvin pitkälti taloushallinnon ammattilaisen käsialaa.

”Järjestelmä itsessään kyllä helpottaa ja nopeuttaa monia asioita, mutta kyllä tilitoimiston asiantuntemuksella on kuitenkin isoin rooli taloushallinnon toimivuuden näkökulmasta. Jydacom-tuotteemme tapauksessa Dextilillä on iso rooli taloushallinnon osalta. Heidän asiantunteva palvelunsa ja ymmärryksensä rakennustoimialoille tyypillisistä liiketoiminnan ja taloushallinnon asioista on itse asiassa järjestelmän ominaisuuksia isompi asia”, Pitkänen toteaa.

”Jos asiakkaamme tarvitsee taloushallinnon palvelua, niin suosittelemme varauksetta Dextiliä. Yhteistyö heidän kanssaan toimii hienosti ja Dextililtä saa aivan loistavaa palvelua”, Pitkänen päättää.

» Lataa ilmainen opas rakennusyrityksen taloushallinnon digitalisoinnista

Lisätietoa

EVRY Finland

EVRY Finland

  • EVRY Finland toimittaa yritysasiakkaille liiketoimintaa tukevia tietotekniikkaratkaisuja.
  • • Toimintoja 4 toimipaikassa (Vantaalla kahdessa toimipaikassa, Tampereella ja Jyväskylässä).
  • • Yhteensä 130 työntekijää.
  • • EVRY Jydacom on rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää laskennan, tuotannon, talouden ja henkilöstöhallinnan pilvipalveluna.
  • • Dextili toteuttaa rakennusalan yrityksille taloushallinnon palveluja Jydacomin taloushallinnon moduulin avulla.

Rakennusalan taloushallinto palveluna

Tehosta yrityksesi toimintaas ulkoistamalla taloushallinnon työt asiaan erikoistuneille spesialisteille. Rakennusalaan erikoistuneena taloushallinnon asiantuntijana vapautamme aikaasi tuottavaan yritystoimintaan. Dextilillä sinua palvelee iso joukko rakennusalan taloushallinnon osaajia!

» Tutustu rakennusalan taloushallinnon palveluihimme