Palvelutarjontamme täydentyi juridiikan ja veroneuvonnan palveluilla

Aallon Group -konsernin myötä palvelutarjontamme on laajentunut myös juridiikan puolelle. Tässä tekstissä konsernimme juristi Tuija Vanhanen kertoo tarjolla olevista lakimiespalveluista.

JULKAISTU 21.05.2019

Meiltä nyt myös juridiikan neuvontapalvelua

Dextili on syksystä 2018 lähtien ollut osa kuuden paikallisesti merkittävän tilitoimiston muodostamaa Aallon Group -konsernia. Yhdistymisen aikoihin kerroimme, että konsernin mukanaan tuoman verkoston avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme vieläkin parempaa ja kattavampaa palvelua.

Nyt meillä onkin ilo kertoa, että asiakkaamme voivat jatkossa hyödyntää konsernimme lakimiesten asiantuntemusta juridiikkaan ja veroneuvontaan liittyvissä asioissa.

Juridiikkaa, joka nivoutuu yrityksen arkeen

Asiakkaamme voivat hyödyntää lakimiespalveluja kaikissa yritystoiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Yhtiömuodon tai omistuspohjan muuttaminen, yritysvarallisuuden hallinnointi ja veroneuvonta ovat konkreettisia esimerkkejä lakimiespalvelujen sisällöistä.

”Itse näen tämän työn eräänlaisena matkakaveruutena ja arjen kumppanuutena. Eli heti jos jokin juridiikkaan liittyvä asia alkaa vähänkin mietityttää, niin meihin voi ja kannattaa olla yhteydessä”, kertoo Aallon Groupin juristi Tuija Vanhanen Tampereen Kirjanpitotoimistosta (Aallon Tampere).

Laajentuneet juridiikan palvelut näkyvät paitsi suoraan asiakkaillemme tarjottavina uusina palveluina, myös henkilökuntamme jo entuudestaan korkeatasoisen osaamisen vankistumisena. Jatkossa kirjanpitäjämme voivat tarvittaessa olla konsernin sisällä suoraan yhteydessä juridiikan asiantuntijaan ja tätä kautta varmistaa, että asiakkaillemme tarjottava palvelu on parasta mahdollista.

Miksi Dextilin asiakkaiden kannattaa hyödyntää palvelua?

Vanhanen on neuvonut Tampereen Kirjanpitotoimiston yritysasiakkaita juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä noin 15 vuoden ajan ja nähnyt tänä aikana monenlaisia yritysjuridiikan tilanteita. Tähän kokemukseen nojaten hän suositteleekin myös Dextilin asiakkaita hyödyntämään lakimiespalveluita.

”Juridiikan asiantuntijapalveluiden hyödyt näkyvät ennen kaikkea yrityksen riskien hallinnassa. Hyvin suunnitellut yritysjärjestelyt ja huolella laaditut sopimukset nimittäin estävät osaltaan yritystä epäonnistumasta. Toisaalta veroneuvonnan hyödyt sitten taas näkyvät ihan suoraan yrityksen tuloksessa, kun yritys ei tietämättömyyttään maksa liikaa veroja”, Vanhanen kertoo.

Moni Dextilin asiakkaista toimii rakennusalalla, mikä on tunnetusti hyvin suhdanneherkkä toimiala. Vanhasen mukaan rakennusyritysten onkin hyvä pyrkiä hallitsemaan riskejä juridiikan keinoin. Hän nostaa esimerkiksi alihankkijaketjut, joissa huolella laadituilla sopimuksilla ja tarkalla vastuun määrittelyllä pystytään turvaamaan yrityksen oma toiminta siinä tapauksessa, että joku alihankkijoista epäonnistuu pahasti. Toisaalta myös yrittäjän henkilökohtaisesta elämästä kumpuavat seikat, kuten aviovarallisuuden järjestelyt ja yritykseen sidotun yksityisomaisuuden suunnitelmallinen vapauttaminen, on hyvä käydä juristin kanssa läpi. Näin varmistetaan, että yrittäjän oma elämä ei ole liikaa sidottu yrityksen menestymiseen – tai menestymättömyyteen.

Rakennusyhtiöiden lisäksi asiakkainamme on monia taloyhtiöitä ja isännöintitoimistoja. Kiinteistöala itsessään eroaa suhdanteiden voimakkuuden ja syklisyyden osalta rakennusalasta, mutta myös taloyhtiöille ja isännöitsijöille voi aivan hyvin tulla vastaan tilanteita, joissa paras ratkaisu on kysyä neuvoa juridiikan asiantuntijalta. Näissäkin tapauksissa Dextili ja Aallon Group ovat apuna.

Miten juridiikan ja veroneuvonnan palveluja hyödynnetään?

Aallon Groupin lakimiespalvelut ovat tarjolla kaikille konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden asiakkaille. Palvelu on maksullinen, mutta hinnoittelussa otetaan huomioon olemassa oleva asiakkuus. Tarkoitus on tuottaa juridiikkaan liittyviä asiantuntijapalveluja kilpailukykyisesti omille asiakkaillemme.

Asiakkaamme voivat hyödyntää juridiikan asiantuntijapalveluita helposti ottamalla yhteyttä Dextiliin. Vaihtoehtoisesti asiakkaamme voivat olla suoraan yhteydessä Aallon Groupin juristeihin:

Tuija Vanhanen
Aallon Tampere
lakiasiainpäällikkö, OTK, KLT
+358 40 733 9846
tuija.vanhanen[ät]aallon.fi

Elina Lehtimäki
Aallon Turku
lakimies, talousasiantuntija, OTM, KTM, KLT
(02) 273 3223
elina.lehtimaki[ät]aallon.fi