Taloushallinnon vuosi 2017: rutkasti uudistuksia ja muutoksia

Vuosi 2017 oli taloushallinnon näkökulmasta poikkeuksellisen vilkas. Nyt onkin hyvä aika pysähtyä hetkeksi kertaamaan, että mitä kaikkea kuluneeseen vuoteen oikein mahtui.

JULKAISTU 20.12.2017

Uutta kirjanpitolakia alettiin soveltaa käytäntöön

Ensimmäiset uuden kirjanpitolain mukaiset tilinpäätökset tehtiin keväällä 2017. Uusi kirjanpitolaki toi mukanaan paljon uusia asioita ja tältä osin kulunut vuosi on pitänyt sisällään hyvin runsaasti uuden opettelua ja totuttelua muuttuneisiin käytäntöihin. Moni tilinpäätöksen tekemiseen liittyvä asia on uuden lain myötä helpottunut, mutta toisaalta erilaisten raporttien ja lisäselvitysten laatimisvelvollisuus on kasvanut, mikä vaatii taloushallinnon puolelta erityistä huomiointia.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä uuden kirjanpitolain muutoksista voisi nostaa liitetiedostojen merkityksen kasvun. Uusi laki on tuonut mukanaan kokonaan uudenlaisen tositelajin, liitetietotositteen, jonka tarkoitus on selventää liitetietoja ja avata tilinpäätöstä. Uuden kirjanpitolain myötä tilinpäätöksen oheen tuleekin liittää aiempaa enemmän tekstimuotoista tietoa. Tämä puolestaan vaatii aiempaa tiiviimpää yhteistyötä tilinpäätöksen tekijän ja asiakkaan välillä, jotta kaikki tiedot tulevat varmasti kirjattua ylös ja avattua oikein.

Kirjanpitolautakunta julkaisi uusia yleisohjeita

Vuosi 2017 oli myös uusien kirjanpitoon liittyvien yleisohjeiden vuosi. Kirjanpitolautakunta (Kila) julkaisi vuonna 2017 peräti neljä yleisohjetta, joista rakennus- ja kiinteistöaloja koskettavat erityisesti perustajaurakoinnin tilinpäätökseen sekä asunto-osakeyhtiön kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvät yleisohjeet.

Näistä asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstä koskeva uusi yleisohje ei tuonut mukanaan radikaaleja muutoksia, vaan se oli lähinnä uuden kirjanpitolain mukainen päivitys jo olemassa olleisiin ohjeistuksiin. Perustajaurakoinnin tilinpäätöstä koskeva yleisohje sen sijaan on hieman mutkikkaampi ja sen soveltamiseen liittyen odotetaankin vielä tarkennuksia ensi vuoden puolella. Voit tutustua perustajaurakoinnin tilinpäätöksen uusiin ohjeistuksiin tarkemmin kirjoittamamme oppaan avulla. Opas on ladattavissa maksutta täältä.

Dextili kasvoi ja kehittyi

Dextilille vuosi 2017 on ollut työntäyteinen. Uusi kirjanpitolaki ja asiakkaidemme toimialoja koskevien yleisohjeistusten muutokset ovat vaatineet kaikilta asiantuntijoiltamme uusien asioiden opiskelua ja jatkuvaa kehittymistä omassa työssään. Onkin osuvaa, että juuri tänä vuonna käynnistimme koko henkilöstömme osaamisen kehittämistä tukevan Dextili Akatemian. Dextili Akatemian tavoitteena on tarjota työntekijöillemme työkalut ja resurssit oman osaamisensa suunnitelmalliseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Ohjelma starttasi loppuvuonna osaamisen kartoituksella ja varsinainen kehittämistyö alkaa ensi vuonna.

Kulunut vuosi on ollut meille myös merkittävän kasvun vuosi, sillä vuonna 2017 Dextilin liikevaihto kohosi ensimmäisen kerran yli 2 miljoonan euron. Tämä on asia, josta voimme olla ylpeitä ja josta haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme!

Kolmas Dextilin vuonna 2017 saavuttama merkkipaalu on FINCSC-kyberturvallisuussertfikaatin saaminen. Joulukuussa myönnetty FINCSC-sertifikaatti on osoitus organisaatiomme kyvystä huolehtia tietoturvasta ja -suojasta. Sertifikaatti ja siihen liittyvä arviointi varmistavat, että me Dextilillä pystymme jatkossakin tarjoamaan digitaalisia taloushallinnon palveluja luotettavasti ja turvallisesti. Lue lisää FINCSC-sertifikaatista täältä.

Silmäys vuoteen 2018

Kuten monella muullakin alalla, myös taloushallinnossa vuotta 2018 tulee varmasti värittämään EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jota aletaan soveltaa ensi toukokuusta lähtien. Taloushallinnossa tietosuoja-asetus tulee ottaa huomioon erityisesti palkanlaskennassa, jossa käsitellään jatkuvasti henkilötietoja. On tärkeää, että kaikille on selvää, että missä tiedostomuodossa ja mitä kanavaa pitkin henkilötietoja voidaan lähetellä palkanlaskennan ja asiakasyrityksen välillä, jotta henkilökohtaiset tiedot eivät vahingossakaan pääse leviämään vääriin käsiin.

Meillä Dextilillä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen on valmistauduttu jo hyvän tovin ajan – voit lukea lisää tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista toimintaamme aiemmasta blogikirjoituksestamme täältä.

EU:n tietosuoja-asetuksen lisäksi ensi vuoteen valmistautuessa kannattaa huomioida myös tämän vuoden heinäkuussa voimaan tullut uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Laki velvoittaa tilintarkastajat mm. ilmoittamaan viranomaisille, jos yrityksen liiketoiminta vaikuttaa epäilyttävältä tai jos on syytä epäillä terrorismin rahoittamista.

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvin sujuneesta kuluneesta vuodesta ja toivotamme rutkasti menestystä vuodelle 2018!