Tiesitkö tämän taloyhtiön hallituksen kokouspalkkioista?

Yhä useammassa taloyhtiössä maksetaan kokouspalkkioita hallituksen jäsenille. Jos käytäntö on sinulle vielä vieras, nyt on hyvä aika perehtyä asiaan.

JULKAISTU 09.10.2017

1. Kokouspalkkiota suositellaan maksettavan hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle

Taloyhtiön hallituksen jäsenten palkkioista annetaan suositus Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA:n, Kiinteistöliiton ja Oikeusministeriön laatimassa julkaisussa Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Suosituksen mukaan hallituksen jäsenille sekä puheenjohtajalle kokoustyöskentelystä ja osallistumisesta maksettavan palkkion on oltava riittävä ja kohtuullinen.

Vaikka taloyhtiön hallituksen tehtävät perustuvatkin henkilökohtaiseen kiinnostukseen taloyhtiön asioiden hoitoon, palkkioilla motivaatiota voidaan myös lisätä. Samalla osoitetaan yhtiön arvostusta hallitustyöskentelyä kohtaan.

2. Palkkioiden suuruus on taloyhtiön päätäntävallassa

Kokouspalkkion suuruudesta ei ole olemassa sitovia sääntöjä. Palkkioita määriteltäessä on suositeltavaa ottaa huomioon taloyhtiön koko, tehtävien vaativuus ja hallitukselta vaadittava työmäärä. Kohtuullisen kokouspalkkion määrä voi riippua hyvin paljon esimerkiksi taloyhtiön rakennusten elinkaaren vaiheesta ja remontintarpeen määrästä.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtajalle on aiheellista maksaa kohtuullinen vuosipalkkio, koska hänen tehtävänsä eivät rajoitu pelkästään kokouksiin. Jos taloyhtiön tilanne vaatii myös muilta hallituksen jäseniltä lisätyötä kokousten ohella, heillekin voi olla tarpeen maksaa vuosipalkkiota.

Vuoden 2016 tasoinen suositus hallituksen puheenjohtajan palkkioksi oli 120–180 €/kokous ja hallituksen jäsenen palkkioksi 80–120 €/kokous. Kokouspalkkio on hyvä maksaa myös osallistumisesta mahdollisiin työmaa- ja suunnittelukokouksiin. Yksittäisten kokouspalkkioiden sijaan on mahdollista käyttää vuosipalkkiomallia, jolloin palkkio maksetaan toteutuneiden hallituskuukausien mukaan.

3. Kokouspalkkioista päättää yhtiökokous

Taloyhtiön hallitus tekee kokouspalkkioista esityksen yhtiökokoukselle, joka puolestaan päättää kokouspalkkioista.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita myös ammattilainen, ja yhtiökokous päättää myös hänen palkkiostaan hänen tekemänsä tarjouksen pohjalta. Jos ammattilaisen hallitustehtäviin kuuluu lisäksi yhtiön konsultointi tietyissä kysymyksissä, siitä on tehtävä erillinen sopimus.

Lähde: Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016, Kiinteistöalan Kustannus Oy http://www.akha.fi/uploads/Taloyhtiön%20hyvä%20hallintotapa%20-suositus%202016_FINAL_nettiin.pdf

Helpota kokouspalkkioiden maksatusta Hallkolla

Dextilin kehittämä Hallko-sovellus on helppokäyttöinen työkalu, joka selkeyttää taloyhtiöiden kokousten hallintaa. Hallkon avulla esimerkiksi kokouspalkkiot saa kätevästi maksuun jo kokouksen päätyttyä. Ota Hallko käyttöösi vaikka heti!

» Lue lisää Hallkosta