Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti alkaa 1.7.2019

Yritysten tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti alkaa heinäkuussa. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten tämä vaikuttaa Dextilin asiakkaisiin ja yrityksiin ylipäätään.

JULKAISTU 18.04.2019

Mistä tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnissä on kyse?

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnissä on kyse uudesta rahanpesusääntelyyn liittyvästä säännöksestä, jonka tarkoituksena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Käytäntöön kyseinen säädös viedään siten, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) alkaa rekisteröidä 1.7.2019 lähtien tietoa yritysten ja yhteisöjen tosiasiallisista edunsaajista.

Laki vaatii, että tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti hoidetaan vuoden siirtymäajan sisällä eli välillä 1.7.2019–1.7.2020. Yritysten osalta edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin – säätiöiden edunsaajien tiedot puolestaan säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin.

Pörssiyhtiöiden, yksityisten elinkeinonharjoittajien, asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt puolestaan tekevät ilmoituksen vain jos edunsaaja on eri henkilö kuin yhtiömies.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Rahanpesulain mukaan tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksen tai muulla tavoin käyttää yrityksessä määräysvaltaa. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan edunsaajaksi määriteltävän henkilön täytyy täyttää vähintään yksi seuraavaista ehdoista:

  • – Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • – Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • – Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillisellä omistamisella ja äänivallan käyttämisellä tarkoitetaan tässä sellaisia tilanteita, joissa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Viimeisessä kohdassa mainittu muu peruste puolestaan voi olla vaikkapa osakassopimus.

PRH:sta korostetaan erikseen, että edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Lisäksi on hyvä huomioida, että rekisteriviranomainen ei ylläpidä ilmoitettua tietoa, vaan ainoastaan rekisteröi tiedon. Eli jos tosiasiallisissa edunsaajissa tapahtuu muutoksia, niin yrityksen pitää itse päivittää muutokset rekisteriin.

Miten tämä vaikuttaa Dextilin asiakkaisiin?

Velvoite tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisesta koskee erityisesti Dextilin osakeyhtiöasiakkaita – lukuun ottamatta asunto- ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Tällaisten asiakkaidemme tulee siis heinäkuun alusta lähtien tehdä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan kaupparekisteriin.

Ensimmäinen askel edunsaajien ilmoittamisessa on tunnistaa yrityksen tosiasialliset edunsaajat. Seuraava askel onkin sitten jo ilmoituksen tekeminen. Yritys voi tehdä ilmoituksen itse suoraan YTJ-palvelussa (ilmoittaminen aukeaa 1.7.2019) tai vaihtoehtoisesti yritys voi valtuuttaa tilitoimistonsa tietojen ilmoittajaksi. Myös valtuuttaminen tehdään YTJ-palvelussa. Erikseen sovittaessa Dextili voi hoitaa asiakkaidensa puolesta siirtymäajan ensimmäisen ilmoituksen, mutta tosiasiallisten edunsaajien tietojen ajan tasalla pitämisestä on jatkossa vastuu yrityksellä itsellään.

 

Lue lisää aiheesta
Patentti- ja rekisterihallitus: Tosiasiallisten edunsaajien tiedot rekisteriin 1.7.2019 alkaen.