Uusi verkkolaskulaki astui voimaan – tästä laissa on kyse

Uutta verkkolaskulakia alettiin soveltaa huhtikuusta 2019 lähtien. Tässä kirjoituksessa kerromme, mistä laissa on kyse, millaisia muutoksia se tuo tullessaan ja mitkä ovat lain vaikutukset Dextilin asiakkaille.

JULKAISTU 12.04.2019

Verkkolaskulaki tehostaa laskutusta

1.4.2019 astui voimaan laki hankintayksiköiden ja elinkeinoharjoittajien sähköisestä laskutuksesta – eli tuttavallisemmin verkkolaskulaki. Laki perustuu EU:n verkkolaskudirektiiviin ja se koskee nimensä verkkolaskujen käyttöä. Käytännössä laki ohjaa yrityksiä, julkishallintoa ja muitakin toimijoita käyttämään yhä enemmän sähköistä laskutusta. Lain voimaantuloon liittyy vuoden mittainen siirtymäaika.

Verkkolaskulailla ja eurooppalaisella verkkolaskustandardilla (EN 16931-1:2017) tavoitellaan verkkolaskutuksen ja sitä kautta koko taloushallinnon tehostamista. Verkkolaskustandardissa määritellään verkkolaskujen semanttinen tietosisältö ja laskujen tietosisältövaatimukset. Ylikansallisen standardin tavoitteena on helpottaa laskutusta erityisesti niissä tilanteissa, kun laskutuksen osapuolet toimivat eri maissa. Samalla standardi on hyödyksi taloushallinnon automatisoinnin lisäämisessä.

Seuraavaksi käymme läpi lain mukanaan tuomat merkittävimmät muutokset ja niiden vaikutukset Dextilin asiakkaille.

Merkittävimmät muutokset verkkolaskutuksessa

1. Julkishallinnolla on EU-direktiivin mukaisesti velvollisuus ottaa vastaan ja käsitellä verkkolaskuja, jotka noudattavat uutta eurooppalaista verkkolaskustandardia. Suomessa tosin jo aiemminkin julkishallinto on ottanut vastaan verkkolaskuja, joten siinä suhteessa muutos ei ole järin suuri.

2. Julkishallinto ja myös yritykset voivat uuden lain myötä velvoittaa toimittajansa verkkolaskun käyttöön. Käytännössä yritykset voivat siis ilmoittaa toimittajilleen, että eivät vastaanota enää muita kuin verkkolaskuja.

3. Verkkolaskuilla vaadittavien pakollisten tietojen määrä kasvaa, jos laskun vastaanottaja edellyttää eurooppalaisen verkkolaskustandardin mukaista laskutusta. Pakollisiin tietoihin kuuluvat muun muassa laskutusosapuolten maakoodi, verokoodi alv-erittelyssä, sopimusnumero sopimukseen perustuvissa laskuissa ja tilausnumero tilaukseen perustuvissa laskuissa.

4. Lain mukaan kuitit rinnastetaan jatkossa laskuihin, mikä saattaa tulevaisuudessa oikeuttaa yritykset vaatimaan myös kuittinsa sähköisessä muodossa.

Verkkolaskulain vaikutukset Dextilin asiakkaille

Kaikki Dextilin asiakkaat voivat lähtökohtaisesti vastaanottaa verkkolaskuja, joten verkkolaskulain myötä asiakkaamme voivat siis jatkossa ilmoittaa toimittajilleen hyväksyvänsä laskut ainoastaan verkkolaskuina. Tämän muutokset avulla päästään eroon viimeisistäkin paperilaskuista sekä myös sähköpostien liitteenä lähetetyistä laskuista, mikä tekee laskujen käsittelystä aiempaa nopeampaa.

Jos yrityksenne haluaa käyttää tätä uuden lain suomaa oikeutta ja velvoittaa toimittajanne verkkolaskutukseen siirtymäajan jälkeen, niin teidän tulee lähettää paperilaskuja toimittaville toimittajillenne tiedote, jossa asia sekä ajantasaiset verkkolaskutustiedot ilmaistaan. Käytännössä voitte olla yhteydessä ostoreskontran hoitajaanne tämän asian sopimiseksi.

Kuten yllä mainittiin, lain mukaan kuitit rinnastetaan jatkossa laskuihin. Kuittien käsittely täysin standardisessa ja rakenteisessa muodossa vaatii muutoksia sekä kassa- että taloushallinnon järjestelmiin. Muutos on siis vielä pitkissä kantimissa. Tällä hetkellä paras vaihtoehto kuittien toimittamiseen sähköisessä muodossa kirjanpitoon on eTasku-sovelluksen käyttö. Sovellus ei vielä mahdollista täysin sähköistä tiedon siirtoa järjestelmien välillä, mutta vähentää manuaalisia työvaiheita.

Näin otat käyttöön eTasku-sovelluksen

Dextili kuuluu eTaskua käyttäviin ja suositteleviin tilitoimistoihin. Mikäli yrityksellänne ei ole vielä käytössä eTaskua, sen saa otettua käyttöön seuraamalla sivuston www.etasku.fi ohjeita. Jos yrityksellänne on jo eTasku käytössä ja Dextili on määritelty eTaskussa kirjanpitäjäksenne, voimme pyynnöstänne lisätä yrityksellenne uusia käyttäjiä. Ota tällöin yhteyttä ostoreskontran yhteyshenkilöösi.

– –
Etsitkö osaavaa taloushallinnon kumppania rakennus- tai kiinteistöalan yritykselle? Me Dextilillä mahdollistamme asiakkaillemme turvallisen ja sujuvan arjen. Lue lisää palveluistamme.