Kiinteistöalan taloushallinnon kumppani

Taloushallinnon tulisi olla kiinteä osa myös kiinteistöalan toimintaa. Kun taloushallinnon asiantuntijoiden ja kiinteistö-/asunto-osakeyhtiön välillä on säännöllistä vuoropuhelua, pystytään yhtiön toimintaa kehittämään kerättyyn tietoon pohjautuen. Tällainen vuoropuhelu vaatii kumppanuutta – ja juuri sitä me Dextilillä tarjoamme asiakkaillemme.

 

Arvoa tuottava kiinteistöalan taloushallinnon kumppani

Tavoitteemme on olla asiakkaalle arvoa tuottava kumppani. Joustavan palvelumallimme avulla kasvamme kiinteistö-/ taloyhtiönne mukana: kun tilanteenne muuttuu, on palveluitamme mahdollista räätälöidä paikkaamaan esimerkiksi äkillisiä tuurauksia tai pidempääkin tarvetta. Pystymme toimimaan neuvonantajana myös yrityksen sisäisessä laskennassa tarjoamalla apua esimerkiksi kassavirtaraportointiin ja maksuvalmiuden seurantaan.

Tykkäämme tehdä asioita aina hiukan aiempaa paremmin, joten meistä saa loistavan kumppanin erilaisiin taloushallinnon kehitysprojekteihin.

 

Tukenasi asiakaskohtainen palvelutiimi

Asiakaskohtaiset palvelutiimimme toimivat asiakkaidemme taloushallinnon kumppaneina. Tiimit muodostetaan kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä palkanlaskennan asiantuntijoista. Palvelutiimin asiantuntijat koostetaan asiakkaalle tuotettavien palveluiden mukaan – palvelumme on aina muokattavissa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.

Ammattimaisesti toteutetun taloushallinnonpalvelun lisäksi palvelutiimin asiantuntijat ovat asiakkaan apuna myös silloin, kun tarvitaan neuvoja ja ohjeistusta. Palvelutiimin asiantuntijat löytävät vastaukset myös kiinteistöalan taloushallinnon erikoistilanteisiin.

 

Säännölliset palaverit kehittävät yhteistyötä

Palvelutiimimallissamme asiakas ja Dextilin tiimi tapaavat säännöllisesti Skype-palavereiden välityksellä tai tarvittaessa kasvotusten. Aivan asiakassuhteen alussa sovimme asiakkaamme kanssa yhteiset toimintamallit, joissa määritellään miten, missä ja milloin palaverit pidetään ja millaisiin asioihin palavereissa halutaan kiinnittää huomiota. Säännöllisten palavereiden avulla varmistetaan, että tieto kulkee sujuvasti ja että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua.

 

Taloushallinnon palveluiden osa-alueet

Kirjanpitomme tuottaa asiakkaalle ammattitaidolla tehdyn ajantasaisen pääkirjanpidon, minkä lisäksi kokoamme osakirjanpidot tilinpäätöksiksi vuosittain. Hoidamme kokonaisvaltaisen lainojen hallinnan, urakoiden loppulaskennan ja tarvittavat viranomaisraportoinnit.

Ostoreskontrassa vastaanotamme asiakkaan laskut, tiliöimme ja kierrätämme ne eteenpäin isännöitsijöille hyväksyttäväksi sekä hoidamme laskujen maksatuksen. Seuraamme myös asiakkaidemme maksukykyä ja pidämme kirjanpidot kuukausittain ajan tasalla.

Ylläpidämme taloyhtiöiden vastikereskontraa ja tuotamme ajantasaista ja luotettavaa tietoa asiakkaille osakkaiden maksutilanteista. Siirrämme tarvittaessa saatavat perintään ja hoidamme yhteydenpidon perintätoimiston kanssa loppuun saakka. Huolehdimme asukkaiden maksumuutoksista ja lähetämme ajantasaiset tilisiirtolomakkeet.

Palkanlaskentamme hoitaa palkkojen maksatuksen oikeilla tiedoilla ja oikea-aikaisesti. Toimimme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ja ilmoitamme palkansaajille maksetut ansiot tulorekisteriin verohallinnon määräysten mukaisesti.

Sovitusti tuotettavien palveluiden lisäksi perussopimukseemme sisältyy raportointi ja niiden suullinen tai kirjallinen avaaminen asiakkaalle. Tarkkailemme asiakkaan pankkitilin yleistilannetta ja otamme yhteyttä, jos huomaamme jotain huolestuttavaa. Neuvomme kiinteistö- ja taloyhtiöitä pienien toimenpiteiden hoitamisessa ja meiltä on myös mahdollista ostaa asiantuntijapalveluita, joissa keskitymme yrityksen taloushallinnon kehittämiseen.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.