Rakennusalan taloushallinnon erikoisosaamista

Vuosien kokemus ja syvällinen erikoistuminen rakennusalan taloushallintoon ovat luoneet meille tukevan pohjan toimialan taloushallinnon toteuttamiseen. Näin voit olla varma siitä, että meillä yrityksesi taloushallintoa hoitavat ammattilaiset ja että meiltä löytyvät ratkaisut kaikenlaisiin rakennusalan erikoistilanteisiin.

 

Käytössäsi toimialasi taitavimmat asiantuntijat

Rakennusalan taloushallinto on omanlaisensa taloushallinnon osa-alue, jonka hallitseminen vaatii toimialakohtaista erikoistumista ja vankkaa osaamista. Perustajaurakointi, rakennusalan käänteinen alv, osatuloutus ja laskennalliset sosiaalikulut ovat hyviä esimerkkejä rakennusalan erityispiirteistä. Lisäksi rakennusalalla taloushallinnon kautta pyöräytettävä työmaakohtainen seuranta on tärkeää ihan jo liiketoiminnan johtamisenkin kannalta.

Tämän vuoksi me Dextilillä haluamme palvella rakennusalaa nimenomaan toimialan tarpeet edellä – meillä siis rakennusalan erityispiirteet läpeensä tuntevat asiantuntijat tuottavat rakennusalan kriteerit täyttävää taloushallintoa. Laajan kumppaniverkostomme kautta pystymme tarvittaessa ohjaamaan asiakkaitamme myös muiden tahojen, kuten rakennusalan tilintarkastuksen tai konsultoinnin puoleen.

 

Toimialakohtaisuuden lisäksi asiakastuntemusta

Rakennusalalla toimialaymmärrys on siis yksi laadukkaan taloushallinnon perusedellytyksistä. Toimialan lisäksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös yksittäisten rakennusyritysten tarpeita – jokainen yritys kun kuitenkin on omanlaisensa.

Ymmärtääksemme paremmin asiakkaitamme panostamme yhteistyöhön erityisen paljon palvelusuhteen alkuvaiheeseen. Jokainen Dextilin uusi asiakas käy ensimmäisen kuukauden aikana läpi vastaanottovaiheen. Vastaanoton tavoitteena on taata mahdollisimman helppo ja jouheva siirtyminen Dextilin asiakkaaksi. Vastaanottovaihe koostuu yhteisestä aloituspalaverista sekä kaikkien tarpeellisten järjestelmien käyttöönotosta, perustamistöistä, asetusten sekä käyttöoikeuksien määrittelystä ja yhteisten toimintatapojen sopimisesta. Vastaanottovaiheen ansiosta tunnemme rakennustoimialan lisäksi myös yksittäiset asiakkainamme olevat rakennusyritykset.

 

Rakennusalan taloushallinnon järjestelmäosaaminen

Rakennusyritysten taloushallinnon järjestelmien tulee vastata rakennusalan erilaisiin tarpeisiin, kuten eritasoiseen kustannusseurantaan, oman käytön alv-laskentaan sekä tiedonantovelvollisuuteen liittyviin viranomaisilmoituksiin. Lisäksi käytettävän järjestelmän tulisi nykyaikana tuottaa yritysjohdon käyttöön arvokasta tietoa esimerkiksi työmaiden tilanteista.

Me Dextilillä omaamme vankan kokemuksen rakennusalan taloushallinnosta, joten teemme yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa toimien taloushallinnon asiantuntijoina heidän ohjelmistojen kehittämisessä. Haluamme, että käyttämämme järjestelmät toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin meiltä vapautuu aikaa siihen tärkeimpään, eli asiakkaan taloushallinnon toteuttamiseen.

 

Rakennusalan taloushallinnon järjestelmät

Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmänä käytössämme on EVRY Finlandin suunnittelema Jydacom-järjestelmäkokonaisuus, joka yhdistää laskennan, tuotannon, talouden ja henkilöstöhallinnan pilvipalveluna.

EVRY Finlandin uuden sukupolven taloushallinnon järjestelmä Talous PRO on rakennusalalle räätälöity taloushallinnon järjestelmä, jossa on yhdistetty tieto, asiantuntemus ja parhaat ratkaisut. Jydacom Talous PRO hallitsee suomalaisen rakennusalan piirteet, kuten osatuloutukset, rakennusalan käännetyn alv:n, työmaakohtaiset ostolaskujen hyväksymislistat, maksuerätaulukot, jaksotetut ennusteet tai vaikkapa näppärän edelleenlaskutuksen.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.