Digitaalisuus mahdollistaa sujuvan asioinnin

Digitaalisuuden ansiosta emme ole sidottu vain yhteen maantieteelliseen alueeseen, vaan pystymme palvelemaan rakennusalan yrityksiä ympäri Suomen. Me autamme rakennusalan yrityksiä ottamaan kaiken hyödyn irti digitaalisen taloushallinnon suomista mahdollisuuksista, kuten reaaliaikaisesta raportoinnista.

 

Digitaalinen taloushallinto tehostaa liiketoimintaa

Digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon etuja ovat yhtäältä nopeus ja helppous, mutta toisaalta myös erilaiset automaatiot ja mahdollisuus aiempaa jalostetumman tiedon hyödyntämiseen. Digitaalisessa taloushallinnossa rakennusalan kirjanpitoon oleellisesti kuuluvat aineistot liikkuvat helposti yhteiskäyttöisissä järjestelmissä, joiden käyttäminen on sekä tietoturvallista että helppoa.

Kun esimerkiksi verkkolaskut, konekieliset tiliotteet ja muut viiteaineistot tallentuvat järjestelmään automaattisesti, ei enää ole tarvetta manuaaliselle tallentamiselle. Halutessaan asiakas voi kääntää meille paperilaskunsa ja me hoidamme laskujen muuttamisen sähköiseen muotoon ostolaskujen skannauspalvelumme kautta. Kuitit puolestaan on mahdollista toimittaa meille kätevästi eTaskun kautta. Näin rakennusalan kirjanpito pysyy ajan tasalla vaivattomammin.

Digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen säästää niin rakennusyrityksen kuin tilitoimistonkin aikaa – säästyneitä resursseja voidaan käyttää esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen ja taloushallinnosta saatavan raakadatan jalostamiseen.

 

Hyödynnämme pilvipalveluita tiedonsiirrossa

Rakennusalan taloushallintoon tarkoitettujen järjestelmien lisäksi käytämme meidän ja asiakkaidemme väliseen tiedonsiirtoon asiakkaalle luotua pilvipalvelun tilaa. Palveluun kootaan kaikki tarvittava aineisto, jolloin ne ovat aina sekä meidän että asiakkaamme käytettävissä – milloin ja missä vain. Palveluun tallennettu aineisto mahdollistaa myös tilintarkastuksen toteuttamisen täysin digitaalisesti.

 

Digitaalisuus mahdollistaa raporttien tarkastelun reaaliaikaisesti

Digitaalisuuden yksi ehdottomista eduista on se, että palvelun saatavuus ei ole rajattu tiettyyn paikkaan. Pilvipalvelussa sijaitsevia omia tietoja pystytään tarkastelemaan vaivattomasti milloin ja missä vain – tarvitset ainoastaan toimivan nettiyhteyden. Tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää taloushallinnon tuottamaa tietoa toimintansa kehittämisessä ja johtamisessa.

Erilaisten jopa automaattisesti järjestelmistä tuotettavien raporttien avulla rakennusyritys pysyy paremmin perillä siitä, miten mikäkin työmaa talouslukujen valossa etenee. Päivätasoisen tarkastelun lisäksi pyrimme tuottamaan käytössä olevan järjestelmän sekä sopimuksiin kirjattujen määreiden puitteissa asiakkaalle myös mahdollisimman reaaliaikaisen muun raportoinnin.

 

Rakennusalan viranomaisraportoinnissa hyödynnetään ohjelmistojen rajapintoja

Digitaalisuus ja ohjelmistojen rajapintoja hyödyntävät automaatio mahdollistavat tehokkaan raportoinnin viranomaisille, kuten Verohallintoon, tulorekisteriin, pankeille, vakuutusyhtiöille ja eläkelaitoksille. Rakennusalan palveluita tarjoavan yrityksen on vielä erikseen ilmoitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaiset tiedot eri urakoista ja työntekijöistä. Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmän kautta kaikki tämä raportointi on mahdollista suorittaa hyvin vaivattomasti.

Sähköisten rajapintojen avulla tieto siirtyy viranomaisen käyttöön tarvittaessa myös automaattisesti ja reaaliaikaisesti, sillä digitaalisessa järjestelmässä olevat tiedot päivittyvät sitä mukaa kun palvelimella olevaa tietoa päivitetään. Kun tieto viranomaisille ohjataan suoraan järjestelmästä, poistuu suuri osa manuaalisesta raportointityöstä. Lisäksi tiedon kulku nopeutuu ja automaatioiden avulla vältetään inhimilliset näppäilyvirheet. Me Dextilillä hyödynnämme raportoinnissa myös viranomaisten omia järjestelmiä, mikä vielä edesauttaa asiakkaiden tiedon kulkeutumista eteenpäin.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.