Rakennusalan taloushallinnon kumppani

Taloushallinnon tulisi olla kiinteä osa liiketoimintaa. Kun taloushallinnon asiantuntijoiden ja yritysjohdon välillä on säännöllistä vuoropuhelua, pystytään liiketoimintaa kehittämään kerättyyn tietoon pohjautuen. Tällainen vuoropuhelu vaatii kumppanuutta – ja juuri sitä me Dextilillä tarjoamme asiakkaillemme.

 

Arvoa tuottava rakennusalan taloushallinnon kumppani

Tavoitteemme on olla asiakkaalle arvoa tuottava kumppani. Joustavan palvelumallimme avulla kasvamme yrityksenne mukana: kun tilanne yrityksessänne muuttuu, on palveluitamme mahdollista räätälöidä paikkaamaan joko äkillisiä tuurauksia tai pidempääkin tarvetta. Pystymme myös toimimaan neuvonantajana yrityksenne sisäisessä laskennassa tarjoamalla apua esimerkiksi kassavirtaraportointiin ja maksuvalmiuden seurantaan.

Tykkäämme tehdä asioita aina hiukan aiempaa paremmin, minkä vuoksi meistä saa loistavan kumppanin yrityksen erilaisiin taloushallinnan kehitysprojekteihin.

 

Asiakaskohtainen palvelutiimi tukenasi

Asiakaskohtaiset palvelutiimimme toimivat asiakkaidemme taloushallinnon kumppaneina. Tiimit muodostetaan kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä palkanlaskennan asiantuntijoista. Palvelutiimin asiantuntijat koostetaan asiakkaalle tuotettavien palveluiden mukaan – palvelumme on aina muokattavissa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.

Ammattimaisesti toteutetun taloushallinnonpalvelun lisäksi palvelutiimin asiantuntijat ovat aina apuna, kun tarvitaan taloushallintoon liittyvää neuvontaa tai ohjeistusta. Palvelutiimin asiantuntijat löytävät vastaukset myös rakennusalan taloushallinnon erikoistilanteisiin.

 

Säännölliset palaverit kehittävät yhteistyötä

Palvelutiimimallissamme asiakas ja Dextilin tiimi tapaavat säännöllisesti Skype-palavereiden välityksellä tai tarvittaessa kasvotusten. Aivan asiakassuhteen alussa sovimme asiakkaamme kanssa yhteiset toimintamallit, joissa määritellään miten, missä ja milloin palaverit pidetään ja millaisiin asioihin palavereissa halutaan kiinnittää huomiota. Säännöllisten palavereiden avulla varmistetaan, että tieto kulkee sujuvasti ja että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua.

 

Taloushallinnon palveluiden osa-alueet

Kirjanpitomme tuottaa ajantasaisen ja laadukkaan pääkirjanpidon lisäksi oikea-aikaiset viranomais- ja muut raportoinnit. Huolehdimme tilinpäätöksestä asiakkaan kanssa yhdessä sovitun mallin ja aikataulun mukaisesti ja olemme tarvittaessa apuna mm. sisäisessä laskennassa ja verosuunnittelussa.

Ostoreskontrassa tuotamme asiakkaalle tehokkaan ja sujuvan sähköisten laskujen hyväksymiskierron ja laskujen maksun ajallaan. Sovittu useamman tarkastajan hyväksymiskierto vähentää ostolaskuihin liittyviä riskejä, ja huolellisesti kirjatut ostolaskut takaavat osaltansa virheetöntä kirjanpitoa.

Myyntireskontramme tuottaa asiakkaallemme sujuvaa myyntilaskutusta ja myyntisaamisten seurantaa. Ajantasaisella myyntilaskutuksella varmistamme asiakkaan saatavien hallinnan, jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Palkanlaskentamme saa palkat maksuun oikeilla tiedoilla ja oikea-aikaisesti. Tuotamme yrityksen palkansaajille palkanmaksupalveluita työsuhteen elinkaaren ajan. Toimimme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ja ilmoitamme palkansaajille maksetut ansiot tulorekisteriin Verohallinnon määräysten mukaisesti.

Tuotettavien palveluiden lisäksi tarjoamme erillisiä asiantuntijapalveluitamme. Rakennusalaan erikoistuneet asiantuntijamme tukevat asiakasta ongelmatilanteissa ja etsivät niihin parhaat ratkaisut. Autamme esimerkiksi perustajaurakointiin liittyvissä asioissa ja opastamme oman käytön arvonlisäveron ja OKA välillisten kustannusten prosentin määrittämisessä. Lisäksi neuvomme rakennusalan käänteiseen arvonlisäveroon liittyvissä kysymyksissä ja tarjoamme näkemystä perustettavien asunto-osakeyhtiöiden rakennusaikaisesta kirjanpidosta.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.