Käytössäsi rakennus- ja kiinteistöalan taloushallinnon asiantuntijat

Kun taloushallinnosta vastaa yrityksenne toimialaan erikoistunut taloushallinnon asiantuntija, on sinun ja yrityksesi helpompi keskittyä ydinosaamiseenne.

 

Rakennus- ja kiinteistöalan taloushallinnon syvää erikoisosaamista

Dextili on jo useiden vuosien ajan keskittynyt hoitamaan erityisesti rakennus- ja kiinteistöalan yritysten taloushallintoa. Näihin kahteen toimialaan keskittymällä olemme pystyneet syventymään rakennusyritysten ja kiinteistö-/asunto-osakeyhtiöiden alakohtaisiin säädöksiin ja taloushallinnossa huomioitaviin erikoisuuksiin. Me hoidamme päivittäin muun muassa taloyhtiöiden vastike- ja vuokravalvontaa sekä rakennusyritysten perustajaurakointiin ja osatuloutukseen liittyviä asioita.

Kun valitset Dextilin yrityksesi taloushallinnon toteuttajaksi, saat käyttöösi rakennus- ja kiinteistöalan taloushallintoon erikoistuneita ammattilaisia, jotka eivät vain toteuta kirjapitoasi ammattimaisesti, vaan selviytyvät erityisosaamista vaativistakin tilanteista. Vankan toimialaosaamisen ansiosta pystymme myös auttamaan asiakkaitamme taloushallinnon – ja koko liiketoiminnan – kehittämisessä.

 

Asiakaskohtaiset palvelutiimit koostuvat asiantuntijoista

Jotta asiantuntemuksemme olisi kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme käytössä, olemme luoneet taloushallinnon eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuviin tiimeihin perustuvan palvelumallin. Jokaiselle asiakkaallemme määritellään yhteistyön alussa oma palvelutiiminsä, joka sisältää kyseisen asiakkaan kannalta tarpeellisten palveluiden erikoisosaajat.

Riippuen palvelutarpeistanne tiimissänne voi olla esimerkiksi myyntireskontran, palkanlaskennan ja kirjanpidon osaamista. Käytännössä yrityksenne asioiden parissa ei siis työskentele vain yksi tekijä, vaan useampia eri alueille erikoistuneita asiantuntijoita. Tämä mallin ansiosta yrityksenne saa meiltä mahdollisimman asiantuntevaa palvelua.

Koska olemme erikoistuneet rakennus- ja kiinteistöalan taloushallintoon jo useiden vuosien ajan, löytyy yrityksestämme myös valtavasti ns. sisäistä tietoa. Tämä tieto ja yrityksemme sisäinen asiantuntijaverkosto on koko ajan sinua palvelevan tiimin tukena, joten löydämme ratkaisut moneen pulmalliseen erikoistilanteeseenkin.

 

Mukana kehittämässä yhä parempia taloushallinnon järjestelmiä

Digitaalista taloushallintoa ei olisi olemassa ilman digitaalisia järjestelmiä. Mikä tahansa järjestelmä ei kuitenkaan kelpaa, vaan järjestelmää valittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota sen toimialakohtaiseen räätälöintiin. Kun järjestelmä on suunniteltu sitä hyödyntävän yrityksen toimialan erityispiirteiden mukaan, on järjestelmän käyttäminen vaivatonta ja siitä saadaan ulos aidosti relevanttia informaatiota.

Me Dextilillä teemme jatkuvasti yhteistyötä suurimpien kiinteistö- ja rakennusalan järjestelmätuottajien kanssa ja olemme mukana kehittämässä yhä paremmin toimivia ja käyttäjän tarpeisiin vastaavia taloushallinnon järjestelmiä. Jotta asiakkaillemme olisi käytössä parhaimmat ohjelmistot, seuraamme aktiivisesti myös muiden järjestelmien kehitystä ja etsimme aina uusia toimialoihin sopivia tuotteita.

 

Toimialan tarpeisiin vastaava taloushallinnon järjestelmä

Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmänä käytössämme on EVRY Finlandin suunnittelema Jydacom-järjestelmä, joka yhdistää laskennan, tuotannon, talouden ja henkilöstöhallinnan pilvipalveluna. Jydacomin kokonaisjärjestelmän taloushallintopuoli toteutetaan käytännössä EVRY Jydacom Talous 365 -ohjelmalla.

Kiinteistöalan puolella suosittelemme käytettäväksi erityisesti Visma Fivaldin työkaluja. Niiden avulla kiinteistöjen taloushallintoon liittyvä erikoisosaaminen, kuten vastikevalvonta ja lainanhallinta, hoituvat vaivattomasti. Olemme myös itse kehittäneet helppokäyttöisen digitaalisen Hallko-kokoushallintatyökalun asunto- ja kiinteistöyhtiöiden käyttöön.

Jos yrityksessänne on jo käytössä jokin muu kirjanpito-ohjelma, jonka parissa haluatte työskennellä jatkossakin, mukaudumme me tietenkin tähän tilanteeseen ja perehdymme käyttämänne järjestelmän käyttöön – mikäli se ei jo entuudestaan ole meille tuttu.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.