Taloushallinnon ammattilaiset yrityksesi kumppanina

Taloushallinto on kiinteä osa liiketoimintaa. Kun taloushallinnon asiantuntijoiden ja yritysjohdon välillä on säännöllistä vuoropuhelua, pystytään liiketoimintaa kehittämään kerättyyn tietoon pohjautuen. Tällainen vuoropuhelu vaatii kumppanuutta – ja juuri sitä me Dextilillä tarjoamme asiakkaillemme.

 

Tukea yrityksen kehittämiseen

Tavoitteemme on olla asiakkaalle arvoa tuottava kumppani. Joustavan palvelumallimme avulla kasvamme yrityksenne mukana: kun tilanne yrityksessänne muuttuu, on palveluitamme mahdollista räätälöidä paikkaamaan joko äkillisiä tuurauksia tai pidempääkin tarvetta. Pystymme myös toimimaan neuvonantajana yrityksenne sisäisessä laskennassa tarjoamalla apua esimerkiksi kassavirtaraportointiin ja maksuvalmiuden seurantaan.

Tykkäämme tehdä asioita aina hiukan paremmin, minkä vuoksi meistä saa loistavan kumppanin yrityksen erilaisiin taloushallinnan kehitysprojekteihin.

 

Asiakaskohtainen palvelutiimi on taloushallinnon kumppanisi

Palvelutiimimallimme ajatuksena on tarjota asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa vastaavaa palvelua. Palvelutiimi muodostetaan kirjanpidon, osto-, myynti- ja vastikereskontran sekä palkanlaskennan asiantuntijoista – asiakkaan tarpeiden mukaan tietenkin. Jos esimerkiksi teidän yrityksenne tarvitsee vain palkanlaskennan ja kirjanpidon palveluita, niin silloin palvelutiimissänne on juuri näiden taloushallinnon osa-alueiden asiantuntijat. Jos taas tarvitsette koko taloushallinnon paketin, niin silloin tiimissä on hiukan enemmän asiantuntijoita. Tällä tavoin palvelumme on aina muokattavissa vastaamaan asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita.

Palvelutiimin yksi ehdottomista hyvistä puolista on yhteydenpidon helppous. Kun yrityksessänne ilmenee jokin taloushallintoon liittyvä ongelma, suora yhteydenotto omaan Dextilin palvelutiimiläiseenne ratkaisee ongelman. Palvelutiimisi asiantuntijat ovat aina apunasi, kun tarvitset taloushallintoon liittyvää neuvontaa tai ohjeistusta.

 

Vastaanottoyksikössä luodaan raamit yhteistyölle

Jokainen Dextilin uusi asiakas käy ensimmäisen kuukauden ajan läpi vastaanottovaiheen. Vastaanoton tavoitteena on taata mahdollisimman helppo ja jouheva siirtyminen Dextilin asiakkaaksi. Vastaanottovaihe koostuu yhteisestä aloituspalaverista sekä kaikkien tarpeellisten järjestelmien käyttöönotosta, perustamistöistä, asetusten sekä käyttöoikeuksien määrittelystä ja yhteisten toimintatapojen sopimisesta.

 

Säännölliset palaverit palvelutiimin kanssa

Palvelutiimimallissamme asiakas ja Dextilin tiimi tapaavat säännöllisesti Skype-palavereiden välityksellä tai tarvittaessa kasvotusten. Aivan asiakassuhteen alussa sovimme asiakkaamme kanssa yhteiset toimintamallit, joissa määritellään miten, missä ja milloin palaverit pidetään ja millaisiin asioihin palavereissa halutaan kiinnittää huomiota. Säännöllisten palavereiden avulla varmistetaan, että tieto kulkee sujuvasti ja että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.