Dextilillä panostetaan työntekijöiden kouluttautumiseen

Alun perin Kati Arkilahti tuli Dextiliin kesällä 2017 perustamaan Dextili Akatemiaa. Nykyään hän toimii Dextilin henkilöstöpäällikkönä kehittäen Akatemiaa ja työntekijöiden oppimispolkuja sekä rekrytoiden uusia taloushallinnon tekijöitä.

JULKAISTU 25.02.2019

Henkilöstöhallinnon työtehtäviin Dextilille Kati päätyi monipuolisen työhistoriansa kautta, joista yhdeksän vuotta hän toimi hotelli-, ravintola- ja cateringalan opettajana. Opettajanuransa täydennykseksi Kati kouluttautui ja työskenteli myös opinto-ohjaajana.

”Pohjakoulutukseltani olen ravintola-alan ihminen. Minulla on noin 12 vuoden työkokemus ravintola-alan työtehtävistä, alkaen tiskarista ja päätyen ravintolapäällikön tehtäviin. Opiskelin ravintolaurani loppuvaiheessa pedagogisen pätevyyden ja siirryin valmistuttuani oppilaitosmaailmaan”, Kati summaa työhistoriaansa.

Dextilille Katin polku ohjautui elokuussa 2017, kun hän sai tehtäväkseen perustaa sisäisen osaamisen kehittämisen yksikön, Dextili Akatemian. Puolen vuoden projektina alkanut työ muokkautui lopulta yrityksen henkilöstöpäällikön vakituiseksi työsuhteeksi. Kati nauttii työstään ja mahdollisuus käyttää luovuutta työtehtävissään onkin yllättänyt hänet positiivisesti.

”Nautin siitä, että olen päässyt osaksi taloushallintomaailmaa. Saan tehdä työtä, jossa voin hyödyntää esimerkiksi vahvaa opettaja- ja oppilaitostaustaani”, Kati summaa.

Henkilöstöpäällikön työ koostuu monipuolisista tehtävistä

Katin päivittäiseen työhön kuuluu Dextili Akatemian ylläpito ja jatkuva kehitystyö. Lisäksi hänen työtehtäviinsä sisältyy erilaiset henkilöstöhallinnon tehtävät, kuten rekrytoinnit ja oppilaitosyhteistyöt.

”Olen vahvasti mukana henkilöstön koulutuksiin liittyvissä asioissa, työstämme yhdessä esimiesten kanssa yksilöllisiä oppimispolkuja ja kehittelemme erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä juttuja. Lisäksi pääsen aina välillä lempipuuhaani eli kouluttamaan”, Kati kertoo muista työtehtävistään.

Katin päivät ovat hyvin erilaisia sisällöltään, mutta tietyt perustoiminnot toistuvat.

”Päivissäni on säännöllisesti palavereita ja työryhmiä laidasta laitaan. Olen HR-järjestelmämme ja sähköisen oppimisympäristömme pääkäyttäjä, joten lähes päivittäin surffailen näissä ympäristöissä. Luon myös kaikenlaisia työkaluja esimiesten ja työntekijöiden käyttöön.”

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Dextilin HR-järjestelmän osaamisen kartoittamiseen liittyvät työkalut. Sähköisen oppimisympäristön eri välilehtiin tallennetaan työntekijöiden VIP-keskustelut (kehityskeskustelut), henkilökohtaiset tavoitteet ja oppimispolkujen rakentamiseen liittyvä tietous.

Uudet kehitysideat kumpuavat työyhteisöstä

Katin aikaisemmissa työtehtävissä työympäristöt ovat olleet erittäin hektisiä.

”Lievällä ravintola-alan ADHD:llä oli aluksi haastavaa asettua tähän rauhallisempaan tilitoimistomaailmaan. Olen oppinut nauttimaan myös siitä, että ei niin hektinen työympäristö antaa mahdollisuuden kehitystyölle”, Kati summaa.

Kati kertoo, että Dextilin esimiehet ovat erittäin kiinnostuneita osaamisen kehittämisestä, jota varten rakennetaan aktiivisesti toimivia työkaluja. Esimiesten lisäksi kehittämisideoita kumpuaa myös työkavereilta.

”Haluaisin kehitellä kaikista niistä ideoista huikeita juttuja työyhteisöömme, mutta se ei ole aina mahdollista. Meillä on aivan loistava työyhteisö, joka ottaa kiitettävästi vastaan ideoitani testattavaksi ja kehittelyn myötä käyttöön”, Kati kiittelee.

Dextili Akatemia on rakennettu työntekijöiden osaamisen kehittämistä varten

Taloushallinto alana on jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii työntekijältä myös jatkuvaa tietojen päivittämistä. Dextili suuntaa katseensa tulevaan ja varmistaa työntekijöidensä osaamisen sisäiseen kehittymiseen keskittyvällä Dextili Akatemialla.

”Haluamme, että meillä työskentelee alan huippuosaajat, joiden osaamista vaalitaan osana jokapäiväistä arkea. Haluamme panostaa osaavaan henkilöstöön, laadukkaaseen toimintaan ja kannattavaan kasvuun”, Kati kiteyttää Dextili Akatemian merkityksen.

Tutustu tarkemmin Dextili Akatemiaan tästä.