Dextililtä löytyi ammatillisia haasteita ja kehittymismahdollisuuksia

Mervi Hänninen toimii asiakasvastaavana kirjanpitäjänä Dextilin asiakasvastuuyksikössä. Mervi tuli Dextilille heti valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta neljä vuotta sitten.

JULKAISTU 19.04.2018

“Opiskelin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tradenomiksi. Opintoja aloittaessani ajattelin markkinoinnin kiinnostavan eniten, mutta opintojen aikana taloushallinnon puoli alkoikin tuntua omalta jutulta“, Mervi pohjustaa.

Mervi päätti erikoistua taloushallintoon, ja tuli opintoihin liittyvän harjoittelun kautta Dextilille.

“Dextilillä on vahva yhteistyö JAMK:n kanssa. Olin kuullut yrityksestä hyvää kaveriltani, joka oli myös ollut täällä harjoittelussa.”

Mervi aloittikin kokoaikaiset työt Dextilillä heti valmistuttuaan, ja kertoo neljän vuoden työuransa aikana yllättyneensä siitä, miten paljon työhön tilitoimistossa liittyy muutakin kuin kirjanpitoa.

“Haluan viedä omaa osaamistani asiantuntijasuuntaan”

Mervi on asiakasvastaavana kirjanpitäjänä osana palvelutiimiä, jossa on jäseniä Dextilin eri yksiköistä. Mervin työ pitää sisällään paljon yhteistyötä palvelutiimin kanssa: ohjeistamista, asiakaspalvelua ja palaverien pitämistä sekä tiimin että asiakkaiden kanssa. Koko palvelutiimin toimintaa tarkastellaan asiakkuuksien näkökulmasta.

Mervin työnkuva on haastava, mutta haasteita ja kehittymismahdollisuuksia hän työltään toivookin. Mervi kertoo olevansa innokas oppimaan uutta, ja haluaa kehittää omaa osaamistaan tulevaisuudessa yhä enemmän kohti asiantuntijuutta.

“Vaatii paineensietokykyä ja itsenäistä työotetta, että pystyy aikatauluttamaan ja priorisoimaan tehtäviä. Jotta palvelun laatu säilyisi, pitää tietää, mitä kukin asiakas odottaa. Myös päättelykykyä ja tarkkuutta tarvitaan.”

Lisäksi Mervi kertoo asiakaspalvelutaitojen tulevan hänen yksikössään tarpeeseen: hän viestii päivittäin asiakkaiden kanssa sähköpostilla ja puhelimitse. Luonnollisesti myös rakennus- ja kiinteistöpalvelualan tuntemuksesta on hyötyä.

Erikoistuminen on työn suola

Päivät eivät ole Mervin mukaan keskenään samanlaisia, ja asiakasvastuuyksikössä työnkuva sisältää paljon erilaisia tilanteita ja ongelmia ratkottavaksi. Kuukausittainen ja vuosittainen aikataulu rytmittää tilitoimiston arkea, mutta päivittäiset rutiinit ovat vaihtelevia ja suurelta osin Mervin itsensä päätettävissä.

Suhteellisen vapauden ja liukuvan työajan lisäksi Mervi nauttii mahdollisuudesta erikoistua osaamisessaan.

“Erikoistuminen on mukavaa. Voi oikeasti paneutua asiakkaan alaan, mikä ei jossain toisessa tilitoimistossa olisi välttämättä niin hyvin mahdollista, jos asiakkaita on monelta eri alalta. Yksi rakennusalan erikoisuuksista on perustajaurakointi, jossa on omat kirjanpidolliset haasteensa. Lisäksi alaan liittyy verottajalle kuukausittain tehtävät rakentamisilmoitukset työmaiden urakka- ja työntekijätiedoista. Asiaa on paljon, ja lainsäädäntö muuttuu sen verran usein, että aina löytyy uutta opittavaa”, Mervi kuvailee.

Rakennusalan taloushallintoon liittyy paljon hallittavia asioita sekä toimialaan että verotukseen ja lainsäädäntöön liittyen, mutta kaikkea ei Mervin mukaan voi eikä tarvitsekaan osata ulkoa – tämän vuoksi tiedonhakutaidot ovat isossa roolissa hänen työssään.
“Täytyy hyväksyä, että kaikkea ei voi tietää. Jos asiakas kysyy, pitää osata selvittää.”

Dextili on viihtyisä ja joustava työpaikka

“Olen eniten pitänyt siitä, miten joustavaa työskentely on. Meillä on liukuva työaika, eikä kaikkea ole pakko lyödä lukkoon etukäteen. Iso plussa on myös, että Dextilillä on käytössä viikottainen liikuntatunti, johon voi käyttää yhden tunnin työaikaa viikossa”, Mervi listaa Dextilillä työskentelyn etuja.

Vapaa-ajallaan Mervi harrastaa liikuntaa ja ulkoilua, ja tuulettaa ajatuksiaan usein myös ulkomaanmatkoilla. Lepo ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä asiantuntijatyössä jaksamisen kannalta.

“Varsinkin viime aikoina on panostettu myös työvälineisiin ja työympäristön parantamiseen. Lisäksi meillä on etätyön mahdollisuus sekä työnantajan järjestämiä koulutuksia, jotka mahdollistavat ammatillisen kehittymisen”, Mervi kertoo, ja jatkaa:

“Olen viihtynyt Dextilillä hyvin! Työporukka on mukava ja ilmapiiri ystävällinen. Me puhalletaan yhteen hiileen ja autetaan kaveria. Täällä on hyvä henki.”