Etätyöläinen ei ole Dextilillä yksin

Anne Kinnunen hoitaa Dextilillä asunto-osakeyhtiöasiakkaiden vastikevalvontaa ja myyntireskontraa. Lisäksi hän kouluttaa Dextilin uusia vastikevalvojia. Annen ja Dextilin yhteinen taival käynnistyi vuonna 2005.

JULKAISTU 14.02.2018

”Toimin ennen Dextilille tuloa eräässä yhdistyksessä taloussihteerinä ja innostuin siellä tästä alasta. Tuttu tilintarkastaja sitten suositteli minulle taloushallinnon koulutusta, jonka yhteydessä tutustuin Dextiliin. Hankin koulutuksen kautta taloushallinnon ammattitutkinnon ja pääsin suoraan töihin Dextilille”, Anne kertoo työsuhteen alkuvaiheista.

Monipuolisessa työssä tarvitaan sosiaalisia taitoja

Annelle tulee keväällä 2018 täyteen tasan 13 vuotta työntekoa Dextilillä. Nykyään Anne pääasiassa tarkistaa vastikemaksuja ja tekee erilaisia muita asunto-osakeyhtiöihin liittyviä tehtäviä, kuten laskujen lähettämistä, osakerekisteröintiä ja isännöitsijäntodistusten laatimista.

”Peruspäivä koostuu hyvin paljon sähköpostien lukemisesta ja niihin reagoimisesta. Lisäksi asiakkailta tulee aika paljon puheluita, joten hyvin paljon tämä työ on kanssakäymistä asiakkaiden kanssa. Voikin sanoa, että tässä työssä menestyäkseen täytyy olla sosiaalisia taitoja ja pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.”

”Toinen juttu mikä on tässä työssä tärkeää, on tarkkuus. Tilitoimistossa kun työskennellään, niin kaikessa työssä pitää olla hyvin tarkka. Jonkin verran täytyy myös tuntea asunto-osakeyhtiölakia. Eikä tietysti laskupäästäkään ole haittaa, vaikka kyllähän koneet meillä hoitaa laskemisen – enemmänkin se on tiettyjen ohjelmistojen käyttöä. Ja monihan näistä taidoista on sellaisia, jotka tulevat sitten kokemuksen ja ajan myötä”, Anne muistuttaa.

Etätyössäkään ei tarvitse potea yksinäisyyttä

Anne Kinnunen on ehtinyt työskennellä Dextilillä erilaisissa tehtävissä. Vuodesta 2015 lähtien hän on tehnyt töitä kotitoimistoltaan käsin. Etätyöläinen osaakin arvostaa yhteydenottoja niin asiakkailta kuin työkavereiltakin.

”Parasta tässä työssä on ihmisten kanssa yhteydessä oleminen. Vaikka teen töitä kotoa käsin etänä, en tunne itseäni yksinäiseksi, kun puhelin soi sen verran usein. Nykypäivänä on vieläpä niin helppo olla tekemisissä asiakkaiden ja työkavereiden kanssa, vaikka ei fyysisesti läsnä ollakaan.”

”Haasteet sen sijaan liittyvät työn organisointiin. Me organisoimme nimittäin paljon itse omaa työtämme ja etenkin kiireaikana pitää osata järjestää työt tärkeysjärjestykseen ja siten, että kaikki hommat tulevat tehtyä. Vapaa-ajalla onkin sitten mukava rauhoittua esimerkiksi luonnossa liikkumalla”, Anne toteaa.

Dextilillä joustetaan tarpeen mukaan

Kun aletaan puhua Dextilistä työyhteisönä ja työnantajana, nousee aika nopeasti esille hyvä yhteishenki ja joustavuus.

”Kyllähän meillä työilmapiiri on tosi hyvä ja toinen auttaa aina toista. Perehdytyksetkin meillä hoidetaan hyvin, joten uskon, että uuden työntekijän on aika helppo tulla meille töihin. On tärkeää, että työyhteisössä on kaikilla luottavainen ja turvallinen olo.”

”Dextilistä työnantajana antaa hyvän kuvan muun muassa se, kuinka muuttaessani toiselle paikkakunnalle etätyöstä ei tullut minkäänlaista ongelmaa, vaan kaikki tarvittavat työkalut tarjottiin, jotta pystyin kotoa tekemään töitä. Lisäksi on hyvä mainita viikoittaiset liikuntatunnit työajalla sekä ohjatut taukojumpat, jotka Skypen kautta on näin etätyöläisenkin saatavilla. Dextili on kaikin puolin joustava työnantaja tarjoten työntekijöille mm. liukuvan työajan. Ja jos kaipailee uusia haasteita, niin työnantaja kyllä kuuntelee ja asia järjestyy.”