Näin kirjanpitäjän työ muuttuu – taloushallinnon ammattilainen 2020-luvulla

Maailma muuttuu ja samalla muuttuvat vaatimukset taloushallinnon palveluille. Miten muutokset näkyvät kirjanpitäjän työssä? Haastattelussa talousjohtamisen asiantuntija ja yrityselämän konkari Erica Svärd.

JULKAISTU 03.04.2019

Kirjanpitäjän työ muuttuu taloushallinnon palveluiden muuttuessa.

Muuttuvat liiketoimintaympäristöt luovat tarpeen uudenlaisille taloushallinnon palveluille

Monella toimialalla on viime vuodet käyty läpi historiallisen voimakkaita rakennemuutoksia – eikä muutostahti näytä laantumisen merkkejä. Yhtenä isoimpana tekijänä muutoksessa on vinhaa vauhtia kehittyvä teknologia, jonka vaikutukset näkyvät työelämässä hyvinkin nopeasti. Käynnissä olevat muutokset asettavat vaatimuksia – ja avaavat mahdollisuuksia – uudenlaisille taloushallinnon palveluille.

”Yritykset tarvitsevat tilitoimistoiltaan yhä enemmän tietoa ja lukuja johtamisensa tueksi”, toteaa yrityselämän muutosta läheltä seuraava talousjohtamisen ammattilainen Erica Svärd. Svärdin näkemyksellä on painoarvoa, sillä hän osallistunut koko työuransa ajan laajalla rintamalla sekä kansainvälisesti että kansallisesti eri alojen yritysten toiminnan kehittämiseen talousfunktion näkökulmasta, minkä lisäksi hän on viimeiset 8 vuotta toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorina.

Kyse on siis siitä, että toimintaympäristöjen muuttuessa yritykset tarvitsevat yhä enemmän liiketoimintansa menestyksekästä johtamista hyödyttävää tietoa, mikä edellyttää, että taloushallinnon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tähän tarpeeseen vastaavaa palvelua.

Miten käy kirjanpitäjälle?

Muutokset yritysten liiketoimintaympäristöissä ja taloushallinnon palvelutarjoomissa ulottuvat luonnollisesti myös kirjanpitäjän arkeen. Kuten rakennusalan taloushallinnon tulevaisuutta koskevassa artikkelissa kerroimme, taloushallinnon ammattilaisten työn painopiste on siirtymässä mekaanisesta tiedon prosessoinnista yhä vahvemmin kohti tiedon analysoimista ja jalostamista liikkeenjohdon käyttöön. Käytännössä toimintoja automatisoimalla kirjanpitäjän työresursseja pystytään siirtämään rutiininomaisten tehtävien parista vahvemmin kohti lisäarvon tuottamista.

”Vielä 10 vuotta sitten kirjanpitäjän tehtävänä oli vastata esimerkiksi kirjanpidosta ja arvonlisäverolaskelmista, ei silloin sen ajan hengessä mietitty niin paljon lisäarvon tuottamista. Maailma ei ollut vielä niin monimutkainen eikä talousjohtamisen funktio ollut niin vahvana tilitoimistomaailmassa kuin nykyään”, Svärd toteaa.

2020-luvulla kirjanpitäjän työ tulee Svärdin mukaan kuitenkin koostumaan taloushallinnon ytimeen kuuluvien toimintojen lisäksi muun muassa myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvästä osaamisesta. Ja koska liike-elämä pirstaloituu muutoksen kourissa erilaisiin verkostoihin, tulee taloushallinnon ammattilaisen pystyä toimimaan osana erilaisia verkostoja – ja jopa tarvittaessa johtamaan omaa verkostoaan.

”Kirjanpitäjistä tulee talouskonsultteja, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaalle. Osa tätä osaamista on tunnistaa edustamansa tilitoimiston strategiset painopisteet, ja näistä lähtökohdista käsin tarkkailla tuntosarvet päässä ympäristöään ja kehittää liiketoimintaa.”

Tulevaisuudessa kirjanpitäjä työ ei siis enää ole ns. pelkkää kirjanpitoa, vaan ihan arjessakin on vahvasti läsnä bisnesmahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden kehittäminen asiakkaan liiketoiminnalle lisäarvoa tuottaviksi palvelukonsepteiksi. Tällainen muutos kirjanpitäjän työnkuvassa on merkittävä, ja Svärd näkeekin todennäköisenä, että taloushallinnon ammattilaisten keskuudessa tullaan jatkossa näkemään kokonaan uudenlaisia ammattinimikkeitä.

Kivijalka valetaan koulun penkillä – mutta se ei riitä

Kirjanpitäjän työ tulee edellä esitetyn valossa muuttumaan melkoisesti, vaikkakin kaiken ytimessä toki jatkossakin pysyvät kirjanpito ja taloushallinnon osaaminen. Näin merkittävä työnkuvan muutos ei voi tietenkään tapahtua yhdessä yössä, vaan vaatii osaamisen kehittämistä eri tavoin ja eri vaiheissa työuraa.

”Perusvalmiudet kirjanpitäjän työhön tulee jatkossakin koulutuksesta, jossa opitaan taloushallinnon ytimen perusasiat ja alan viitekehys. Erilaiset opinnäytetyöt, projektit, harjoittelu ja yritysyhteistyökuviot sitten täydentävät koulutusta ja sitovat opitun asian työelämän todellisuuteen”, Svärd kuvailee taloushallinnon koulutuksen merkitystä.

”On äärettömän tärkeää, että jo opintoihin sisällytetään laaja-alaisesti taloushallinnon substanssiosaamisen ohella esimerkiksi markkinointiin, myyntiin ja johtamiseen liittyviä kursseja. Tämä auttaa opiskelijaa orientoitumaan vaativaan asiakastyöhön, joka harjoittelussa ja myöhemmin työelämässä tulee vastaan”, hän jatkaa.

Kuten niin monella muullakin alalla, myös taloushallinnon ammattilaiseksi kasvetaan lopulta työtä tehden. Jatkuva oppiminen, uusien asioiden omaksuminen ja uudenlaisten asiakkaalle lisäarvoa tuottavien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen vaativat ennen kaikkea oikeanlaista ajattelutapaa – niin organisaatiolta kuin työntekijältä itseltään. Organisaation onkin kyettävä tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja astua ulos perinteisen kirjanpitäjän tontilta. Työntekijän puolestaan tulee olla valmis ottamaan vastaan uudenlaisia ajatuksia ja ehkä jopa poisoppia pinttyneistä toimintatavoista. Kun organisaatio- ja yksilötason oppiminen vedetään yhteen, on tie aidosti auki tulevaisuuden taloushallinnon ammattilaisille.

”Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että kirjanpitäjä opettelee sparraamaan asiakasta ja tarjoamaan esimerkiksi raportoinnin kautta sellaisia tietoa, josta on aitoa hyötyä asiakasyritykselle”, Svärd toteaa.

Dextili Akatemiassa kasvetaan uuden ajan taloushallinnon ammattilaisiksi

Dextilillä on tunnistettu yritysten muuttuneet toimintaympäristöt ja uudenlaiset vaatimukset. Näihin vastataksemme olemme luoneet sisäisen osaamisen kehittämisen yksikön, Dextili Akatemian, joka tarjoaa henkilöstöllemme suunnitelmallisen mahdollisuuden oman osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Dextili Akatemian avulla haluamme varmistaa, että Dextili on hyvä paikka työntekijälle kehittyä taloushallinnon huippuosaajaksi ja että pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. Dextili tekee Akatemian osalta tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Taloushallinnon nykyinen tai tuleva ammattilainen! Haluaistiko työskennellä kehittymistä tukevassa ympäristössä? Katso avoinna olevat työpaikkamme tai jätä avoin hakemuksesi rekrytointisivuillamme.

Erica Svärd

Svärd on laaja-alainen liiketoimintaosaaja sekä pörssiyrityksen että PK-sektorin näkökulmasta. Hän katsoo taloushallintoa toimialana myös hallitustyöskentelyn kautta. Hän toimii Dextili Oy:n oppilaitosyhteistyön kumppanuusvastaavana.