Taloyhtiön kirjanpito pähkinänkuoressa

Taloyhtiön kirjanpito on kokonaan omanlaisensa kirjanpidon osa-alue omine lakeineen ja säädöksineen. Tässä blogiartikkelissa käydään läpi taloyhtiön kirjanpidon ominaispiirteet ja erikseen huomioitavat seikat.

JULKAISTU 24.08.2018

Taloyhtiön kirjanpito eroaa normaalin osakeyhtiön kirjanpidosta

Niin sanottuun tavalliseen kirjanpitoon verrattuna taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta löytyy yksi jos toinenkin eroavaisuus. Yksi merkittävimmistä eroista tavallisiin osakeyhtiöihin tulee siinä, että asunto-osakeyhtiön ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan vuosittaiset tulot ja menot pyritään pitämään samalla tasolla. Lisäksi asunto-osakeyhtiö ei myy mitään, kuten osakeyhtiöt yleensä. Myymisen sijaan asunto-osakeyhtiö omistaa ja hallinnoi asuinrakennuksia ja antaa osakkailleen oikeuden hallita yhtiön omistuksessa olevia huoneistoja.

On myös syytä huomata, että selvästi suurin osa asunto-osakeyhtiöistä ei ole arvonlisäverovelvollisia eli niille ei toisin sanoen tehdä kirjanpidossa säännöllisiä verotuksellisia toimenpiteitä. Ainoastaan tietyissä poikkeustilanteissa asunto-osakeyhtiö voi olla verovelvollinen. Yleensä näin on silloin, jos yhtiö vuokraa eteenpäin isompia liikehuoneistoja (esimerkkinä ostoskeskukset) tai maksaa teettämästään työstä palkkaa kalenterivuodessa yli 50 000 €.

Taloyhtiön kirjanpito kirjanpitäjän silmin

Taloyhtiön kirjanpitoa tehdessä edellä mainitut ominaisuuspiirteet tulee luonnollisesti ottaa huomioon. Yleisesti ottaen taloyhtiön kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjetta asunto-osakeyhtiöille.

Konkreettisesti kirjanpitäjän arjessa asunto-osakeyhtiön ja osakeyhtiön ero näkyy siinä, että asunto-osakeyhtiöt ovat tavallisia osakeyhtiöitä pienempiä, jolloin yksittäisen yhtiön kirjanpidon tekeminen on nopeampaa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöllä on hyvin vähän myyntilaskuja, sillä osakkailta tulevat maksut ovat lähinnä vastikelaskuja.

Omanlaisensa mausteen taloyhtiön kirjanpitoon tuovat taloyhtiölainat, jotka saattavat rasittaa eri tavalla eri osakkaita. Kirjanpitäjän pitää hallinnoida lainoja ja varmistaa, että korkorasituksissakin tulee osakkaiden välinen yhdenvertaisuus huomioitua – jos joku osakas maksaa putkiremonttia varten otetun lainaosuutensa kerralla pois, ei hänelle voi enää tulla korkomaksuja tai muitakaan lainakuluja.

Harva asunto-osakeyhtiöiden osakkaista on erikoistunut taloushallintoon. Taloyhtiön kirjanpidossa tämä kannattaa ottaa huomioon siinä, että esimerkiksi tilinpäätöksessä yhtiön asiat esitetään mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa ilman turhaa ammattitermien viljelemistä.

Mitä kirjanpito vaatii taloyhtiöltä?

Taloyhtiöille voi joskus tulla jopa yllätyksenä, että asunto-osakeyhtiö todellakin on kirjanpitovelvollinen ja tilinpäätöksen laatiminen on lakisääteistä. Ihan ensimmäisenä tulee siis varmistua siitä, että joku ylipäätään huolehtii taloyhtiön kirjanpidosta. Seuraavaksi tullaan sitten siihen kysymykseen, että kuka tämä mystinen ”joku” voisi olla. Sellaisen yleispätevän neuvon tähän voisi antaa, että kirjanpitäjän on syytä olla aidosti ammattitaitoinen. Huonosti hoidetun kirjanpidon takia asunto-osakeyhtiö saattaa joutua maksamaan veroja, joten asiaan kannattaa suhtautua sen vaatimalla vakavuudella.

Hyvä taloushallinnon kumppani on siis taloyhtiön tuki ja turva. Tällaista kumppania etsiessään taloyhtiöiden kannattaa luottaa toimialakohtaiseen kokemukseen. Taitavallakin kirjanpitäjällä saattaa mennä sormi suuhun taloyhtiön kirjanpidon kanssa, jos ala ei ole ennestään tuttu.

– –
Etsitkö taloushallinnon kumppania taloyhtiölle?
Dextili tarjoaa taloyhtiöille ja isännöintiyrityksille asiantuntevaa, yksilöllisesti räätälöityä tilitoimisto- ja taloushallintopalvelua. Monipuoliset palvelumme helpottavat asunto-osakeyhtiön arkea ja varmistavat sen, että taloyhtiön kirjanpito on osaavissa käsissä.

» Tutustu palveluihimme taloyhtiöille