Suomen digitaalisin tilitoimisto

Nykyaikainen taloushallinto on paljon muutakin kuin kirjanpitoa tai perinteisiä tilitoimistopalveluita. Taloushallinto on kokonaisvaltaista talouteen liittyvien asioiden hallintaa aina laskutuksesta raportointiin. Digitaalisessa taloushallinnossa kerätty data mahdollistaa analysoinnin ja tarjoaa työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen.

Digitaalisen taloushallinnon tavoitteena on tehdä prosesseista mahdollisimman sujuvia, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia. Mitä useammat toiminnot hoidetaan samalla järjestelmällä, sitä tehokkaampi ja helpommin hahmotettava kokonaisuus on.

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.

Digitaaliset ratkaisut
liiketoiminnan tukena

Dextili Oy osallistuu aktiivisesti digitaalisen taloushallinnon kehittämiseen. Yksi esimerkki tästä on Dextilin osallistuminen Taloushallintoliiton vetämään TALTIO-hankkeeseen, jonka työryhmissä Dextilin edustajat työskentelivät aktiivisesti. TALTIO-hankkeen tavoitteena oli saada taloushallinnon informaatio täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi.

Hankkeen tuloksia olivat mm. Taksi Helsinki -sovellus sekä Dextilin oma tuote Hallko-sovellus.

Asiantuntijuus

Tietyillä aloilla taloushallinnon toteuttaminen poikkeaa hieman totutusta. Näin on etenkin rakennus- ja kiinteistöaloilla, joiden toimintaympäristöihin, taloushallintoon ja järjestelmiin liittyviin asioihin me Dextilillä olemme erikoistuneet. Erikoistumisen ja vuosien kokemuksen kautta kerrytetty asiantuntemus on kaikkien asiakkaidemme hyödynnettävissä.

Erikoistuminen
• rakennus- ja kiinteistöala
Prosessit
• asiakaskohtaiset kuvaukset ja toimintamallit
Järjestelmät
• EVRY Finland Jydacom
• Visma Fivaldi
• Hallko

Lue lisää

Digitaalisuus

Digitaalinen taloushallinto muovaa yrityksen prosesseista sujuvampia, tehokkaampia ja tarkoituksenmukaisempia. Tärkeät asiakirjat ovat löydettävissä kootusti yhdestä järjestelmästä ja asioiden hoitaminen helpottuu entisestään, kun pilvipalvelussa sijaitsevaa tietoa voidaan tarkastella milloin ja mistä vain.

Automaatio
• verkkolaskut, konekieliset tiliotteet ja viiteaineistot
Ajantasainen raportointi
Järjestelmien yhteiskäyttö
• henkilökohtaiset tunnukset
Raportointi viranomaisille digitaalisesti
Digitaalinen materiaali
• Hallko-kokoushallintatyökalu
• sähköiset kuitit
• dokumentti- ja raporttiarkistot
• ostolaskujen skannaus

Lue lisää

Kumppanuus

Taloushallinnon tulisi olla kiinteä osa liiketoimintaa. Kun taloushallinnon asiantuntijoiden ja yritysjohdon välillä on säännöllistä vuoropuhelua, pystytään liiketoimintaa kehittämään kerättyyn tietoon pohjautuen. Tällainen vuoropuhelu vaatii kumppanuutta – ja juuri sitä me Dextilillä tarjoamme asiakkaillemme.

Asiakaskohtainen palvelutiimi
Oma asiakaspalvelusivusto pilvipalveluna
Räätälöidyt raportit
Asiakaspalaverit
Tukea liiketoiminnan kehitykseen
Tukea yrityksen sisäiseen laskentaan

Lue lisää

Pyydä tarjous taloushallintopalveluista!

Laadukas ja kokonaisvaltainen taloushallinto pitää kaikki toiminnot ajantasaisesti hallinnassa, tehostaa liiketoimintaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.